facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

TA ČR odstartovala spolupráci s Brazílií

20. 4. 2018
TA ČR odstartovala spolupráci s Brazílií

Předseda Technologické agentury ČR, Petr Očko a José Goldemberg, prezident Nadace pro výzkum státu Sao Paulo (FAPESP), podepsali 12. 4. 2018 dohodu, jejíž záměrem je podpora vědeckého výzkumu a technologického rozvoje v prioritních oblastech zájmu obou zemí.

K slavnostnímu aktu předání podepsaných dohod došlo 12. dubna 2018 v prostorách FAPESP v Sao Paulo. Za brazilskou stranu byl přítomen prezident Nadace José Goldemberg, výkonný ředitel Fernanddo Menezes de Almeida, ředitel-prezident Carlos Américo Pacheco, poradce pro komunikace Carlos Eduardo Lins da Silva a vědecký ředitel Carlos Henrique de Brito Cruz. Předsedu TAČR zastoupila generální konzulka České republiky v Sao Paulo, Pavla Havrlíková.

Na základě dohody mezi TAČR a FAPESP bude realizována vědecká a technologická spolupráce mezi výzkumnými pracovníky z České republiky a brazilského státu Sao Paulo, a to prostřednictvím finanční podpory společným výzkumným projektům. Dohoda například umožní provádění společného výzkumu, pořádání vědeckotechnických seminářů, odborných workshopů či vědeckou výměnu.

Prvním konkrétním krokem po uzavření dohody by mělo být vyhlášení společné výzvy na předkládání česko-brazilských projektů - její nastavení bude nyní předmětem jednání.

Financování schválených výzkumných projektů bude zajištěno každou ze zúčastněných stran, v případě TAČR půjde o program DELTA. Ten je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Jeho hlavním záměrem je umožnit českým podnikům a výzkumným organizacím spolupracovat s institucemi z mimoevropských zemí. Programu se musí účastnit vždy minimálně jeden podnik z ČR a také nejméně jeden uchazeč z partnerské země.

FAPESP, která vznikla v roce 1960, je jednou z nejprestižnějších institucí v oblasti vědeckého a technologického výzkumu v Brazílii, ročně administruje kolem 10 000 projektů a spolupracuje přibližně s čtyřiceti zahraničními partnery. Hlavním nástrojem FAPESP je financování stipendií a podpor výzkumu v biologických vědách, zdravotnictví, zemědělství, aplikovaných sociálních vědách, filozofii či umění. FAPESP v minulosti financoval řadu individuálních stipendií pro mladé brazilské výzkumníky v České republice, mezi nimi například v oblasti chemie či biologie.

 

Zdroj: MZV, TA ČR