instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

TA ČR udělal nový krok k financování výzkumných projektů

21. 3. 2018
TA ČR udělal nový krok k financování výzkumných projektů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Technologická agentura ČR (TA ČR) společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem. Cílem je nabídnout dofinancování jejich projektů formou zvýhodněných bankovních produktů. Svůj zájem stvrdily podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci, k němuž došlo 19. března 2018.

Spolupráce mezi ČMZRB a TA ČR bude spočívat především v propojení dotační podpory financování výzkumu a vývoje, a transferu technologií v ČR s obrátkovými nástroji, které realizuje ČMZRB společně se soukromými bankovními institucemi. „K podpoře jsou doposud využívány dotace, tj. nenávratná forma financování, ale to se dlouhodobě ukazuje jako nedostatečné. Proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s ČMZRB, která má s poskytováním tohoto druhu podpory bohaté zkušenosti,“ říká Petr Očko, předseda TA ČR a dodává: „Zejména s ohledem na snižování objemu fondů EU po roce 2020 se zvyšuje význam těchto obrátkových finančních nástrojů jako způsobu podpory. Je nezbytné se na toto období začít připravovat i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.“

Právě o tématu financování vědy po roce 2020 a možnostech spolupráce s ČMZRB mluvil Petr Očko již v rozhovoru pro náš portál. Obrátkové finanční nástroje – zvýhodněné úvěry, záruky za úvěry, případně i různé formy rizikového kapitálu – by mohly být funkčním nástrojem, který by přinesl větší zapojení soukromého kapitálu do českého výzkumu.

„Přispěje to i k navýšení objemu prostředků na podporu výzkumu a vývoje v ČR. Přičemž část z nich se vrátí zpět do systému a může být nabídnuta dalším zájemcům,“ podotýká také Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB. Finanční prostředky na tyto účely by mohly být čerpány z evropských struktur, například v rámci Investičního plánu pro Evropu.

Hlavně pro malé a střední podniky

S ohledem na legislativní omezení v oblasti podpory výzkumu se v první fázi jedná především o koordinaci nabídky podpory malým a středním firmám. „V aktuálně vyhlášené čtvrté veřejné soutěži programu EPSILON mají žadatelé možnost vyjádřit svůj zájem o záruku nebo o úvěr ze strany ČMZRB,“ připomněl Petr Očko. Technologická agentura ČR kromě toho plánuje s ČMZRB spolupracovat na nastavení systému podpory komercializace výsledků výzkumu podle záměru vlády.

Kromě rozšíření portfolia produktů má spolupráce s TA ČR pro ČMZRB ještě další význam. Loni se Česká republika právě prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky zapojila do Středoevropského fondu fondů (SFF). Jeho cílem je formou rizikového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy.

Posílení spolupráce mezi ČMZRB a TA ČR pozitivně vnímá i Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace. „V současné době polovina malých a středních firem není připravena investovat dále do svého rozvoje bez dotačních titulů. Po roce 2023 tyto prostředky výrazně ubydou, a proto je již dnes nutné vytvářet příležitosti pro čerpání podpory na výzkum a inovace i ve formě finančních nástrojů a motivovat podnikatele je využívat. Spolupráci mezi ČMZRB a TA ČR proto jedině vítám,“ uvádí Karel Havlíček.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR