facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technická univerzita v Liberci: V hodnocení výzkumu jdeme nahoru

22. 1. 2022
Technická univerzita v Liberci: V hodnocení výzkumu jdeme nahoru

Přibylo kvalitních výsledků a vyplatilo se věnovat pozornost jejich popisu a zdůvodnění. V posledním hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se Technické univerzitě v Liberci podařilo v průměrném hodnocení v modulu 1 dosáhnout úrovně excelentních výzkumných institucí hodnocených známkou A.

TUL

Zrychlení z „C na A“ za čtyři roky

RVVI hodnotí vědecko-výzkumnou aktivitu vysokých škol a vědeckých institucí vždy po pětiletých obdobích podle pravidel tzv. Metodiky 17+ („M17+“). Zohledňuje kvalitu vybraných vědeckých výzkumných výsledků (tzv. modul 1) a kvalitu odborné publikační činnosti (tedy modul 2). Relevantní jsou především výsledky, které jsou v dané oblasti špičkové.

TUL v tomto žebříčku začala na nízkých pozicích. Za první hodnocené období jsme byli v modulu 1 v roce 2019 hodnoceni na úrovni průměrné známky 3,83. V roce 2020 ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy provedlo komplexní hodnocení univerzit ve všech modulech hodnocení stanovených v metodice M17+ a výsledkem tohoto procesu bylo v dubnu 2021 zařazení TUL na škále technických vysokých škol na úroveň C, tedy do ranku výzkumných organizací „nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu dosahujících v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.“ Od roku 2019 se však naše hodnocení v modulu 1 v průměru neustále zlepšovalo.

Za poslední sledované období 2015–2020 nás RVVI v modulu 1 hodnotilo v průměru známkou 2,58. Tohoto průměrného hodnocení v modulu 1 dosahují excelentní výzkumné organizace, které byly hodnoceny na úrovni A! „Předběhli“ jsme tak v průměrném hodnocení VŠB-TUO, VŠCHT, VUT i ČVUT. RVVI své hodnocení zveřejňuje každý rok v říjnu.

„V modulu 1, který zohledňuje kvalitu námi předložených výzkumných výsledků, jsme byli v průměru hodnoceni nejlépe ze všech technických vysokých škol. Navíc dosahujeme lepšího výsledku, než je průměr hodnocení všech univerzit v České republice,“ říká prorektor TUL Pavel Mokrý.
graf TUL

Čas věnovaný zdůvodnění špičkového výsledku se vyplácí

Jak pokračuje Pavel Mokrý, i když přibylo excelentních výsledků a publikací, není to tak, že by šlo o meziroční skok. Spíše se daří optimalizovat výběr a zdůvodnění našich excelentních výsledků.

„Troufám si říci, že nároky na zdůvodnění, které na TUL požadujeme od našich vědců, narůstají v průměru rychleji než na ostatních vysokých školách v České republice. Poslední hodnocení RVVI z října roku 2021 však jasně ukazuje, že stupňující se požadavky Oddělení pro vědu a výzkum rektorátu TUL na výběr a kvalitu zdůvodnění výsledků vybraných do modulu 1 přispívají ke zlepšování dobrého jména TUL a následně ke zvýšení institucionální podpory TUL v budoucnu,“ dodává Pavel Mokrý.

Právě kvalita vědeckých výsledků a publikačních výstupů jsou dva nejzásadnější moduly z celkových pěti, které tvoří celkové hodnocení vědecko-výzkumné organizace podle Metodiky M17+. Na celkové známce se podílejí odhadem z 80 %.

Postupně se zlepšují i publikační výsledky TUL hodnocené v modulu 2. V období 2016–2019 máme v oboru environmental engineering výrazně více publikací v prvním kvartilu, než je celonárodní průměr. A ve stejném období máme dokonce výrazně více publikací v prvním decilu, než je celonárodní průměr, v oboru chemical engineering.

Hodnocení podle pravidel M17+ bude hrát čím dál větší roli při rozdělování státních peněz na chod výzkumných organizací. Do roku 2025 má TUL zafixovánu výši dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) odpovídající výsledku hodnocení podle M17+. Například loni činil v případě TUL tento institucionální příspěvek na výzkum přes 147 milionů korun. Stejnou částku můžeme očekávat až do roku 2025. Dotace na DKRVO je druhá nejvyšší částka, kterou od státu v rámci institucionální podpory dostáváme. Vyšší je pouze podpora na vzdělávací činnost.

S jakou známkou za výzkum odstartujeme období od roku 2025?

Navýšení dotace na DKRVO pro TUL bude po roce 2025 možné pouze v případě, že se nám podaří udržet současný trend zvyšování kvality naší vědecké práce.

Proto, aby naše hodnocení v M17+ bylo co nejlepší, zavedlo vedení TUL také vnitřní grantové soutěže na podporu základního výzkumu v grantových programech PURE a RISING-STARS. „Zvýšení alokace finančních prostředků na podporu základního výzkumu nám bylo doporučeno i Mezinárodním evaluačním panelem, který hodnotil kvalitu výzkumu na TUL. Bez kvalitního základního výzkumu nebudeme schopni udržet krok na špičce inovativního aplikovaného výzkumu,“ říká Pavel Mokrý. Vedení TUL plánuje tyto interní grantové programy vyhlásit i tento rok.

„S jejich otevřením a alokací prostředků čekáme na to, až bude jasný rozpočet. Vnitřní granty by i letos měly podpořit nejen ty vědce, kteří chtějí uspět v programu GA ČR, ale i ty, kteří se chtějí soustředit na přípravu kvalitních článků, jimiž se pak můžeme prezentovat v modulu 2 hodnocení M17+,“ uzavírá Pavel Mokrý.

 

Autor: Radek Pirkl

Zdroj: Technická univerzita v Liberci


Rozhovor s prorektorem Technické univerzity v Liberci Pavlem Mokrým na téma stavu a hodnocení vědy a výzkumu na Technické univerzitě v Liberci si můžete přečíst zde.