facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura míří ve spolupráci s agenturou CzechInvest do krajů

17. 8. 2017
Technologická agentura míří ve spolupráci s agenturou CzechInvest do krajů

Především na regionální úrovni prohloubí Technologická agentura ČR (TA ČR) spolupráci s agenturou CzechInvest. Těsnější kontakt má v budoucnu usnadnit firmám a výzkumným organizacím v krajích přístup k podpoře jejich projektů, užší propojení s investory, rozvoj inovačního potenciálu regionů a dále posílit podporu investic s vysokou přidanou hodnotou.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Technologická agentura ČR, klíčový poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, chtějí společně dále posilovat konkurenceschopnost České republiky díky stále se zvyšujícímu propojení podpory aplikovaného výzkumu a podpory investic. Intenzivněji budou obě agentury spolupracovat zejména v regionech, ale posiluje se také například propojení se zahraničními zastoupeními agentury CzechInvest. Prohloubení spolupráce stvrdilo vedení obou organizací 15. srpna 2017 podpisem dodatku k již existující společné dohodě o spolupráci.

04818l

„Technologická agentura, na rozdíl od agentury CzechInvest, nemá vlastní regionální pobočky. Registrujeme však zřetelnou potřebu, aby právě v regionech byla blíže svým žadatelům, mohla jim efektivněji pomoci konzultacemi. Zároveň také má potřebu získávat informace z regionálního inovačního prostředí, analyzovat je a přizpůsobit jim svou podporu,“ představil základ nového aspektu spolupráce dvou klíčových agentur podporujících výzkum, inovace, podnikání a investice předseda TA ČR Petr Očko a dodal: „Každý kraj má určitá specifika a to i v oblasti inovačního prostředí a tedy i schémata podpory výzkumu, vývoje a inovací by tato specifika měla odrážet. Proto je užší komunikace s regiony pro efektivní nastavení podpory ze strany naší agentury do budoucna velmi významná.“

Vznikne tak systém pro vzájemné informování a plánování využití inovačního potenciálu krajů, dále pro předávání informačních materiálů o programech TA ČR regionálním pracovníkům CzechInvestu a jejich školení, nebo společné organizování seminářů přímo v regionech. „Především to bude ale o sdílení informací z inovačního prostředí regionu, na které může TA ČR nějakým způsobem reagovat. CzechInvest je dnes v krajích respektovaným subjektem, jeho zástupci mají dnes velmi dobrý přehled o investorech v regionu, regionálním firemním prostředí a v podstatné míře i o výzkumném zázemí a to jsou pro nás cenné informace. TA ČR je pak nejen poskytovatelem podpory, ale je dlouhodobě aktivní i v mapování inovační kapacity v regionech, i v dalších analytických aktivitách a může tak zase napomoci agentuře CzechInvest v podpoře investic zaměřených na výzkum a vývoj,“ konstatoval předseda TA ČR. Umožní se tím také intenzivnější spolupráce v oblasti podpory start-upů. „Naším cílem jsou nejen high-tech investice velkých firem, ale také větší rozvoj začínajících podnikatelů a menších firem. Jejich inovační podnikání tak chceme rozvíjet nejen v rámci našich programů jako jsou ESA BIC Prague, CzechAccelerator a další, ale také je za podpory TA ČR cíleně propojit s výzkumem, například na vysokých školách,“ vysvětlil generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

Obě agentury spolupracují již několik let. Dosud TA ČR, která také od letošního ledna předsedá Evropské síti inovačních agentur, fungovala spíše na národní úrovni. „CzechInvest je agentura, která primárně láká investory, podporuje sofistikované investice, a to české i zahraniční. Spolupráce s naší agenturou, která dnes už podpořila na dva a půl tisíce projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v klíčových sektorech české ekonomicky, otevírá nové možnosti. Tím, že přitáhneme investory díky CzechInvestu k výsledkům našich projektů, pomůžeme jejich lepší, rychlejší aplikaci v praxi,“ představuje jednu z hlavních myšlenku kooperace Petr Očko. Česká republika má v oblasti výzkumných kapacit co nabídnout, řeší se tady množství významných výzkumných projektů v klíčových oblastech, který je zajímavý i pro potenciální investory. „Když investory výsledek některého námi podpořeného projektu zaujme, rozhodnou se do něj investovat a rozšíří výrobu v dané oblasti. To je jeden z přínosů ke spolupráci s CzechInvestem,“ uzavřel Petr Očko.

Obě agentury také úzce spolupracují s portálem Vědavýzkum.cz. Technologická agentura ČR byla jedním z prvních strategických partnerů portálu, agentura CzechInvest je pak partnerem rubriky Inovace a technologie.

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz, TAČR a Agentura CzechInvest