facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tři velké výzkumné infrastruktury se spojily v rámci projektu e-INFRA CZ

10. 7. 2019
Tři velké výzkumné infrastruktury se spojily v rámci projektu e-INFRA CZ

Sdružení CESNET, Masarykova univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava podaly společný projekt na vytvoření modernizované národní velké výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ. Podání projektu předcházel podpis partnerské smlouvy, v níž se všechny tři instituce zavázaly ke vzájemné spolupráci na provozování, rozvoji a poskytování uceleného portfolia služeb.

IT4Innovations 07

Projekt vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Cestovní mapou ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Její aktualizovanou verzi projednala vláda letos v červnu v návaznosti na své dřívější rozhodnutí o financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků do roku 2022.

e-INFRA CZ spojuje všechny tři stávající složky národní e-infrastruktury:

  • CESNET
  • CERIT-SC provozovanou Masarykovou univerzitou
  • IT4Innovations národní superpočítačové centrum provozované Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

Všechny složky byly do Cestovní mapy zařazeny už v roce 2010, přičemž projekt e-INFRA CZ představuje evoluční krok k jejich užší integraci.

Základem e-infrastruktury České republiky bude v rámci projektu modernizovaná komunikační síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET3. „Jsme rádi, že více než dvacet let zkušeností s budováním špičkové e-infrastruktury a poskytováním vyspělých ICT služeb nyní můžeme vložit do tohoto strategického projektu, který bude mít zásadní dopad na další rozvoj informační společnosti v naší zemi,“ konstatuje ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

„Spojení všech tří dosavadních e-infrastruktur do společného konsorcia umožní integrovat doposud odděleně poskytované služby a poskytne tak české akademické a vědecké komunitě komplexní a špičkové IT zázemí,“ říká ředitel centra CERIT-SC Luděk Matyska.

„Přínos našeho zapojení do společného projektu e-INFRA CZ spatřuji zejména ve zlepšení dostupnosti našich superpočítačových technologií a služeb širší vědecké komunitě v České republice,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra.

e-INFRA CZ má být plně transparentním prostředím nabízejícím komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi napříč odvětvími. Bude vytvářet komunikační, informační, úložnou a výpočetní platformu pro výzkum, vývoj a inovace na národní i mezinárodní úrovni a poskytovat rozsáhlé a ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez kterých moderní výzkum, vývoj a inovace nemohou být realizovány.

Infrastruktura významně přispěje například k vývoji nových léků, personalizované medicíně, materiálovému výzkumu nebo vývoji nanotechnologií, predikci přírodních katastrof, výzkumu v oblasti bezpečnosti nebo péče o životní prostředí, vývoji nových zdrojů energie a inteligentních dopravních systémů či k implementaci konceptů Smart City a Průmysl 4.0.

 

Zdroj: CESNET