facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tým Centra lékařských simulací 1. LF UK obdržel Cenu Arnošta z Pardubic

20. 11. 2016
Tým Centra lékařských simulací 1. LF UK obdržel Cenu Arnošta z Pardubic

Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově obdržel tým Centra lékařských simulací 1. lékařské fakulty UK za zavedení kurikula aktivní simulační výuky na 1. LF UK.

Kolektiv ve složení Aleksi Šedo, Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček a Pavla Mlčková převzal 17. listopadu 2016 ocenění z rukou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy.

SIM centrum je umístěno v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Roli pacientů zde plní herci a také figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž simulátory reagují. Centrum je vybaveno lékařskou technikou, jako jsou pacientské monitory, infuzní technika, ventilátory, defibrilátory, ultrazvuk, polohovatelná nemocniční lůžka a řadou zdravotnických pomůcek. Čtyři specializované učebny zaujímají celkovou plochu 150 m2 a ročně zde projde na 700 studentů.

SIM 4

 

Zavedené simulační kurikulum pokrývá první tři ročníky pregraduálního studia lékařství a ve volitelných předmětech zasahuje až do šestého ročníku. Podle vedoucího lékaře SIM centra Mikuláše Mlčka má 1. LF UK ambici postupně integrovat simulační výuku do pravidelné výuky všech ročníků studia tak, aby témata a úlohy na sebe navazovaly, rostla jejich složitost a současně se v přiměřené míře opakovaly. To je cíl, o nějž se snaží i nejprestižnější světové univerzity.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích, a to pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin (ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity).

 

Zdroj: 1. LF UK