facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Učená společnost ocenila významné české vědce, úspěšné pedagogy a talentované studenty

21. 5. 2019
Učená společnost ocenila významné české vědce, úspěšné pedagogy a talentované studenty

Na výročním 25. valném shromáždění Učené společnosti České republiky, které se konalo v pondělí 20. května 2019 v pražském Karolinu, byli medailí za zásluhy o rozvoj vědy oceněni přírodovědec Jan Jeník a chemik Josef Michl. Ceny převzali také úspěšní pedagogové a talentovaní středoškolští studenti.

DSC 7238

Valné shromáždění Učené společnosti zahájila její předsedkyně Blanka Říhová, která připomněla 25. výročí založení novodobé Učené společnosti, jež v roce 1994 navázala na tradici Královské české společnosti nauk. Iniciátory jejího vzniku byli významní čeští vědci v čele s fyzikálním chemikem Rudolfem Zahradníkem a makromolekulárním chemikem Ottou Wichterlem. Posláním tohoto spolku je sdružovat vědce působící na našem území, podporovat svobodnou vědu a šíření vědeckých poznatků. Za tímto účelem pořádá pravidelné přednášky (od loňského roku dostupné také na kanálu Youtube) a debaty a uděluje medaile a ceny špičkovým vědcům, pedagogům a studentům.

Úvodní řeč ke shromážděným zástupcům českého vědeckého a akademického světa přednesl i prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, který ve svém zamyšlení zdůraznil nutnost zájmu akademické komunity o veřejné dění a upozornil, že ani 30 let po pádu železné opony se česká věda neumí dostatečně vyrovnat standardu západních zemí.

Učená společnost udělila 15 ocenění

V letošním roce obdrželi medaili za zásluhy o rozvoj vědy dvě výrazné osobnosti. Profesor Jan Jeník (*1929) se jako vědec, učitel i popularizátor vědy zabývá oblastmi geobotaniky, ekologie krajiny, lesnictví a ochrany přírody. Teoretický výzkum vždy propojoval s jeho praktickým uplatněním, spolupracoval i s organizací UNESCO a patří mezi zakladatele řady našich chráněných území. Kromě Univerzity Karlovy a Botanického ústavu AV ČR působil také jako hostující profesor na Universität für Bodenkultur ve Vídni nebo například na univerzitách v Afghánistánu, Ghaně či Tanzánii.

DSC 7274

Druhou medaili převzal světoznámý chemik Josef Michl (*1939), který v současné době působí na University of Colorado v Boulderu a od roku 2006 vede také vlastní výzkumnou skupinu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. V roce 1986 byl zvolen členem Národní akademie věd Spojených států amerických a opakovaně byl také nominován na Nobelovu cenu za chemii. Josef Michl, mimo jiné člen mezinárodní rady vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, je znám i svým kritickým úsilím zlepšit fungování české vědy.

DSC 7264

Cenu v kategorii mladší vědecký pracovník obdržel Juraj Fedor z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, který se zabývá transformací molekul a materiálů pomalými elektrony, tedy oblastí na rozhraní chemie a fyziky. Ve svém výzkumu zúročuje i pracovní zkušenosti z Rakouska a Švýcarska a spolupracuje s několika technologickými firmami.

Ceny letos získaly i čtyři studentky a šest studentů středních škol a dva pedagogové - ředitel Střední průmyslové školy chemické v Brně Vilém Koutník a Ivo Králíček, který působí na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové - jejichž studenti se pravidelně umisťují v národních a mezinárodních soutěžích.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Foto: Učená společnost ČR