facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Uděleny ceny Česká hlava 2017

4. 12. 2017
Uděleny ceny Česká hlava 2017

Dne 3. 12. 2017 byly v Praze předány letošní ceny Česká hlava za vědu, výzkum a inovace. Zvítězili vědci, kteří se zabývají vlastnostmi magnetických látek, nemocemi včel nebo úpravami proteinů. Národní cenu vlády získal historik Petr Sommer, který se zaměřuje na středověk a církevní archeologii.

K laureátům 16. ročníku soutěže Česká hlava patří Karel Škubník z Masarykovy univerzity, který získal ocenění v kategorii Doctorandus za přírodní vědy za významný výzkum viru deformovaných křídel, kvůli kterému ve dvacátém století zásadně klesá počet včel. Jeho metoda zkoumání je unikátní kombinací kryo-elektronové mikroskopie a rentgenové krystalografie.

Vít Saidl z Marematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy získal ocenění Cena skupiny ČEZ v technických vědách za výzkum antiferomagnetů, které mají velký potenciál využití v informatice a výpočetních technologiích.

Cenu Industrie, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, získala společnost SHM. Firma se zabývá výzkumem technologií, které umožňují na průmyslové nástroje nanášet povlaky různého druhu, které tak výrazně vylepšují vlastnosti výrobků. Cenu Invence společnost Kapsch získal Jiří Damborský z Masarykovy univerzity. Věnuje se vývoji softwaru, který umožňuje upravovat specifické proteiny a pomáhá tak vývoji lepších vakcín nebo biosenzorů, které pomáhají likvidaci toxických látek.

Vítěznou Národní cenu vlády, kterou od roku 2006 uděluje premiér České republiky na základě usnesení vlády jako "českou nobelovu za vědu, výzkum a inovace“, letos získal ředitel Centra mediavelistických studií Akademie věd ČR Petr Sommer. Zabývá se především církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou.

V odborné porotě, která ceny udílí, letos zasedly významné vědecké osobnosti jako například Richard Hindls, Václav Pačes, Cyril Höschl, Pavel Hobza nebo Edita Pelantová.

 


Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence. Projekt vznikl před 16 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a prof. Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům. Vyhlášení České hlavy vyjadřuje hrdost na české vědce, kteří posunuli naši civilizaci, na jejich vůli, inteligenci, nezlomnost a sebeobětování. Často je považován za tzv. „českou nobelovku“. 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Česká televize, Česká hlava