facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

UJEP se stal sídlem EURACHEM-ČR

29. 1. 2017
UJEP se stal sídlem EURACHEM-ČR

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se stala od 1. ledna 2017 sídlem EURACHEM-ČR, jež je součástí významné organizace s celoevropskou i mimoevropskou působností EURACHEM.

EURACHEM se zaměřuje na klíčové problémy zabezpečování kvality v oblasti chemických analýz. Spolu s dalšími mezinárodními organizacemi (EUROLAB aj.) a národními organy, jako jsou metrologické instituty či akreditační orgány, do značné míry určuje politiku v oblasti akreditace laboratoří, metrologické návaznosti, interpretace a vzájemného uznávání výsledků zkoušek.

Česká národní organizace EURACHEM-ČR patří v rámci mezinárodního sdružení k nejaktívnějším, o čemž svědčí i fakt, že současný předseda EURACHEM-ČR, mladý ale mezinárodně uznávaný chemik doc. David Milde z Univerzity Palackého v Olomouci, současně řídí celé mezinárodní sdružení EURACHEM.

Dlouholetým členem výboru EURACHEM-ČR je prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., z Fakulty životního prostředí UJEP, který po dvě předcházející funkční období vykonával funkci předsedy a v současné době je místopředsedou.

„Na půdě EURACHEM se setkávají zástupci centrálních evropských institucí s národními delegáty většiny evropských zemí, představitelé akademické i podnikatelské sféry, prostě lidé, kteří často rozhodují o vývoji v klíčových oblastech mezinárodní spolupráce. To, že si tito lidé budou spojovat EURACHEM se jménem naší univerzity, nám může výrazně pomoci při navazování mezinárodních kontaktů,“ říká prof. Janoš.

 

 

Zdroj: Tisková zpráva UJEP