facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

UJEP soutěží o dvě miliardy na zvýšení inovačního potenciálu Ústeckého kraje

11. 7. 2019
UJEP soutěží o dvě miliardy na zvýšení inovačního potenciálu Ústeckého kraje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem připravila ve splupráci s Akademií věd ČR a výzkumně vzdělávacím centrem Unipetrolu (UniCRE) strategický záměr za 2 miliardy korun. Spuštěn by měl být v roce 2020. Smyslem projektu je posílení inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje.

Aby peníze univerzita získala, bude muset její projekt uspět v tvrdé konkurenci dalších 40 návrhů. Předložený projekt si klade za cíl vyvíjet aplikace nanotechnologií v nejrůznějších oborech. Výzkum má cílit na vytvoření nových typů nanomateriálů například pro environmentální aplikace se zaměřením na chemickou bezpečnost nebo pro zdravotnické účely.

„Chceme vytvořit podmínky pro posun zaměření velko-objemového chemického průmyslu ke speciálním chemikáliím a nanomateriálům s vysokou přidanou hodnotou. To strategicky zásadním způsobem přispěje k celkovému rozvoji Ústeckého regionu,“ vysvětluje laureátka Ceny hejtmana za vědu a výzkum a členka vědeckého týmu Pavla Čapková z Přírodovědecké fakulty UJEP.

Ruku v ruce se strategickým záměrem se mění i tvář a struktura ústecké univerzity. Univerzitní kampus již několik let prochází rekonstrukcí. V současnosti se dokončuje výstavba Centra přírodovědných a technických oborů. V kampusu byl rovněž zahájen projekt výstavby nových výukových prostor pro fakultu strojního inženýrství. V areálu Masarykovy nemocnice se zase plánuje stavba nové budovy fakulty zdravotnických studií.

CPTO pbr

Na projektu se bude podílet i aktuálně budované Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP.

Projekt je zároveň logicky a účelně propojen se vzdělávací rolí univerzity. „Na tomto poli od něj očekáváme významný přínos zejména pro naše doktorské studijní programy, konkrétně Aplikované nanotechnologie, Environmentální chemie a technologie a Počítačové metody ve vědě a technice,“ vysvětluje rektor Martin Balej.

Dvoumiliardový projekt bude založen na partnerství mezi univerzitou, centrem UniCRE a dvěma ústavy Akademie věd ČR – konkrétně Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského a Ústavem anorganické chemie.

„Bez partnerství nelze v současné době a v tomto kraji docílit změny. Spojujeme se s těmi nejlepšími, proto abychom dokázali racionálně a efektivně využívat současné a dobudovat nové výzkumné kapacity zaměřující se na řešení globálních výzev dnešního světa,“ doplňuje Martin Balej.

 

Autor: Vědavýzkum (SA)

Zdroj: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem