facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Hradec Králové zvolila staronového rektora

12. 2. 2020
Univerzita Hradec Králové zvolila staronového rektora

V úterý 11. února 2020 zvolil Akademický senát Univerzity Hradec Králové kandidáta na funkci rektora. Stal se jím stávající rektor UHK a uznávaný toxikolog Kamil Kuča. Ve volbě získal 22 z 24 hlasů. Do funkce ho nyní musí jmenovat prezident.

Kamil Kuča rektor UHK

„Znovuzvolení vnímám jako nesmírný závazek a jsem za něj moc vděčný. Děkuji všem, kteří mě podpořili a dali mandát pokračovat ve směru, kterým jsme se vydali. Podporu vnímám jako potvrzení toho, že tento směr je správný a Univerzita Hradec Králové ho vzala za svůj vlastní. Ať se o nás říká, že jsme regionální univerzita, ale s globálními ambicemi!“ uvedl Kamil Kuča, který byl tentokrát jediným kandidátem ve volbě.

Mezi priority Kučova druhého funkčního období patří péče o zaměstnance univerzity a její infrastrukturní rozvoj. Po dokončení nové budovy přírodovědecké fakulty se jedná především o rekonstrukci budov pedagogické a filozofické fakulty a další opravy vysokoškolských kolejí.

Kamil Kuča je uznávaným odborníkem v oboru toxikologie. V roce 2009 byl jmenován docentem, o tři roky později též profesorem. V letech 2011 až 2017 byl vedoucím Centra biomedicínského výzkumu zabývajícího se výzkumem nových léčiv ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Mezi roky 2012 a 2013 zde pracoval i jako vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií. Na Univerzitě Hradec Králové působí od roku 2013 a plnil zde mimo jiné funkci prorektora pro tvůrčí činnost. Rektorem UHK byl poprvé jmenován v roce 2016 ve svých 38 letech.

Je řešitelem či spoluřešitelem několika výzkumných projektů a autorem několika set odborných publikací v prestižních zahraničních časopisech. Zabývá se vývojem nových antidot užívaných v případě otrav nervově paralytickými látkami a pesticidy a také vývojem nových léčiv na Alzheimerovu nemoc.

V loňském roce Univerzita Hradec Králové pod jeho vedením představila například celouniverzitní výzkumné směry - Stárnutí ve zdraví a kvalita života, Bezpečnost a udržitelný rozvoj v digitální společnostiNové výzvy ve výchově a vzdělávání - jimiž se chce přiblížit praxi na vyspělých a renomovaných vědecko-výzkumných pracovištích. Obstála také ve studentském hodnocení v rámci žebříčku THE Europe Teaching Ranking 2019. Ten pracuje se čtrnácti indikátory, které v sobě kombinují spokojenost studentů s kvalitou výuky, s prostředím nebo s přístupem vyučujících. Zjišťuje také uplatnitelnost na trhu práce a provázanost s ním, podíl zahraničních studentů nebo genderovou vyváženost zaměstnanců a studentů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: UHK