facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova a Česká televize uzavřely memorandum o podpoře a spolupráci

12. 11. 2020
Univerzita Karlova a Česká televize uzavřely memorandum o podpoře a spolupráci

Univerzita Karlova a Česká televize společně uzavřely memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Navazují tím na úspěšnou kooperaci z minulých let, kdy univerzita a televize spolupracovaly na řadě vzdělávacích a kulturních akcí.

Praha Univerzita Karlova Karolinum

Cílem aktuální dohody, která má platit do konce roku 2022, je pokračovat v rámci společných komunikačních projektů v posilování povědomí veřejnosti o tématech vědy, výzkumu a vzdělávání.

„Jsem velmi rád, že Univerzita Karlova pokračuje ve spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí. Máme za sebou již řadu konkrétních úspěšných společných projektů a akcí, mezi jinými to byly například oslavy 700. výročí narození Karla IV., kde byla ČT hlavním mediálním partnerem. Jsem přesvědčen, že je důležité v dnešním informačně čím dál více roztříštěnějším mediálním prostoru posilovat témata vzdělávání, vědy a výzkumu a jsem nesmírně rád, že na tom budeme pracovat v těsné spolupráci s Českou televizí,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.

„Věda je již více než čtyři roky pravidelnou a každodenní náplní vysílání České televize. Naše redakce vědy zpracovala za dobu své existence přes pět tisíc témat a od ledna letošního roku divákům pravidelně poskytuje také důležitý pohled na pandemii koronaviru. Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Karlovou přitom funguje nejen u vědeckých námětů, ale i v mnoha dalších oblastech. Od podpory studentů v rámci výuky, kdy na univerzitě přednáší profesionálové z České televize, po zvaní odborníků do našich zpravodajských a diskuzních pořadů, v nichž naopak oni pomáhají divákům s náhledem na aktuální celospolečenská témata. Dnešní podpis memoranda vnímám jako významný krok ke vzniku dalších společných projektů, které naváží například na úspěch výstavy k jubileu sta let od vzniku Československa či na loňské oslavy výročí listopadu 1989,“ vysvětluje generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Memorandum o spolupráci nezavazuje žádnou ze stran ke konkrétnímu obsahovému či finančnímu plnění. Konkrétní projekty a společné aktivity budou vznikat až na základně smluv a dohod, které budou v rámci memoranda uzavírány.

 

Zdroj: Univerzita Karlova