facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova bude díky EU lákat nové postdoktorandky a postdoktorandy

8. 7. 2024
Univerzita Karlova bude díky EU lákat nové postdoktorandky a postdoktorandy

Univerzita Karlova letos jako jediný žadatel z České republiky získala pro svůj projekt Charleston v rámci stěžejního programu EU pro doktorské a postdoktorské vzdělávání 60 milionů korun na podporu mladých vědkyň a vědců. Ti se ve svých výzkumech soustředí na oblast udržitelnosti.

Po dobu pěti let bude Univerzita Karlova díky projektu Charleston podporovat dvacet postdoktorandských výzkumných stáží v délce 30 měsíců. Jsou určeny pro mladé vědce, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost ve výzkumu.

„Postdoktorandská část kariéry a jejího dalšího rozvoje jsou v České republice stále spíše rozvíjející se oblastí. Získání tohoto projektu si velmi vážím a věřím, že přispěje k standardizaci a dalšímu budování prostředí postdoktorských stáží a silnějšího zapojení do mezinárodního postdoktorandského trhu,“ zdůrazňuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav Krištoufek důležitost získání projektu.

Ambicí a dlouhodobou prioritou Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Proto bude UK od mladých vědeckých kapacit v projektu Charleston požadovat, aby se na udržitelnost svých výzkumných projektů zaměřili a svými výsledky přispívali k jejich naplňování. Kromě životního prostředí do udržitelnosti spadají i oblasti jako např. kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další.

Součástí výzkumných pobytů budou i povinné stáže postdoktorandů v soukromých firmách nebo státních institucích. Univerzita tak cílí i na přenos znalostí mimo akademickou půdu. Kromě samotných výzkumných stáží přinese projekt Charleston mladým vědeckým pracovníkům na UK zbrusu nové možnosti pro kariérní rozvoj – nově budou moci využít rozsáhlou nabídku vzdělávání nebo mentoringový program.

První výzva pro podávání žádosti o financování tohoto postdoktorandského pobytu na UK bude vypsána počátkem roku 2025. Celkový rozpočet projektu Charleston je 120 mil. Kč, z čehož polovinu tvoří příspěvek Evropské komise, která vyhlásila výsledky výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) v rámci klíčového programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont Evropa.

 

Zdroj: Univerzita Karlova