facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova otevírá Herzlovo centrum izraelských studií

9. 9. 2019
Univerzita Karlova otevírá Herzlovo centrum izraelských studií

Po bezmála dvou letech příprav otevírá Univerzita Karlova zastoupená Fakultou sociálních věd Herzlovo centrum izraelských studií. Centrum se bude věnovat akademické a výzkumné činnosti se zaměřením na moderní Izrael a jeho vztahy se střední Evropou.

Herzl Center

S nápadem na jeho vznik přišly akademičky Kateřina Králová z Institutu mezinárodních studií a Hana Kubátová z Institutu politologických studií FSV UK. Ustavení Centra pak vychází z Memoranda o porozumění mezi Univerzitou Karlovou a Izraelským institutem. Za Karlovu univerzitu bude Centrum koordinovat právě Fakulta sociálních věd.

„Mým cílem je prostřednictvím Herzlova centra nabídnout studentům UK pestrou škálu přednášek na téma současného Izraele. Také budu pracovat na tom, aby se z Herzlova centra stalo výzkumné pracoviště, o kterém se v rámci izraelských studií bude vědět. Chtěla bych se především zaměřit na výzkum týkající se vazby Izraele se střední Evropou. Ta sahá hluboko do historie a promítá se do všech možných aspektů vzájemných vztahů,“ uvedla ředitelka Centra Irena Kalhousová.

Náplní nově vzniklého Centra bude zejména zajišťování kurzů se zaměřením na témata spojená s moderním Izraelem a rozšiřování spolupráce s izraelskými vzdělávacími institucemi. Centrum bude rovněž podporovat výzkum, poskytovat stipendia pro doktorské studenty a organizovat akce pro veřejnost.

„Velice mě těší, že se podařilo Univerzitě Karlově získat tuto prestižní a mimořádnou podporu, která nám umožňuje zintenzivnit výzkum a výuku v této oblasti,“ sdělil ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK Tomáš Nigrin. „Mám rád konkrétní výsledky, a jsem proto velmi potěšen, že Herzlovo centrum izraelských studií konečně uvádíme v život. Jeho činnost bude mít přínos pro výuku studentů i vědu, je před námi ještě hodně práce, ale Irena Kalhousová je pro mě zárukou, že se to povede,“ dodal ředitel Institutu politologických studií Petr Jüptner.

Zřízení Centra prohloubí spolupráci mezi příslušnými univerzitními pracovišti a zároveň podpoří interdisciplinární i mezinárodní charakter výzkumu, vzdělávání a diskuse. Studenti doktorských studií se navíc budou moci zabývat tématy spojenými s oblastmi expertízy Izraelského Institutu, což výrazně rozšíří možnosti zapojení univerzitních pracovišť do multidisciplinárních a mezinárodních výzkumných projektů.

FSV UK bude předsedat Radě Centra (Board of the Herzl Center of Israel Studies), do níž budou kromě zástupce Izraelského institutu a zahraničních odborníků z řad partnerských izraelských center přizvána i další pracoviště UK s přihlédnutím k oblastem expertízy a zaměření Izraelského institutu. Členové Rady budou společně formovat směřování Centra, nabídnou své či zahraničí experty, zapojí se do distribuce informací o činnosti Centra a propagace jím pořádaných akcí.

 

Zdroj: Univerzita Karlova