Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Univerzita Palackého bude financovat studentské projekty novým způsobem

7. 1. 2018
Univerzita Palackého bude financovat studentské projekty novým způsobem

Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“ odstartuje v polovině února 2018.

Nadační fond UP existuje od roku 2015 a jeho cílem je podpora mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů UP. Zároveň také učí mladé vědce a umělce popularizovat jejich práci a vysvětlovat veřejnosti její význam. Koordinátorkou fondu je Dita Palaščáková.

Co nového chystá Nadační fond UP v roce 2018?

To nejdůležitější sdělení pro studenty je, že na začátku letního semestru budeme vypisovat novou výzvu, už čtvrtou v pořadí, a oni se tak mohou se svými projekty ucházet o podporu. Informace budou jak na webových stránkách fondu a univerzity, tak na facebooku. Novinkou určenou především pro veřejnost pak bude naše nová kampaň zaměřená z velké části na absolventy, kteří mohou podpořit studenty UP. Už na podzim jsme některé úspěšné absolventy Univerzity Palackého oslovili a oni se stali našimi dárci. Chceme jejich příkladu využít a připomenout veřejnosti, že na naší univerzitě již několik let aktivně budujeme společenství lidí, kteří se o sebe a o svou alma mater zajímají i po jejím absolvování a kteří se také vzájemně podporují.

Jak je dosud financován Nadační fond UP?

Naším generálním partnerem je už od založení fondu Česká spořitelna, díky níž jsme mohli rozdělit mezi studenty více než dva miliony korun. Podpořili jsme tak téměř tři desítky vybraných projektů studentů ze všech osmi fakult UP. Přibývá ale i menších dárců z řad absolventů, zaměstnanců i studentů. Darování je velmi snadné. Na webových stránkách fondu je na titulní straně ikonka s možností finančního daru. Já všem, kdo už poslali příspěvek nebo se rozhodnou přispět, děkuji. Dávají tak šanci šikovným studentům realizovat jejich nápady v praxi, poznat práci v mezinárodních týmech na prestižních zahraničních univerzitách nebo vědeckých pracovištích a naučit se vědu také popularizovat.

Kampaň ale nebude zaměřena jen na top absolventy?

Současně ale chceme, aby se k myšlence fondu přihlásilo co nejvíce lidí – studentů, absolventů, zaměstnanců, přátel univerzity. Proto spustíme i druhou část naší kampaně – a to fundraisingovou online kampaň. Do té se může zapojit každý, kdo je ochoten darovat našim talentovaným studentům prostřednictvím fondu částku alespoň 100 korun. Kromě poděkování získají dárci i zajímavé odměny. Jména těch, kteří věnují více než 10 tisíc korun, pak budou jako poděkování zapsána na naší nadační tabuli v UPointu.

Je nějaká cílová částka, při jejímž získání budete kampaň považovat za úspěšnou?

Rádi bychom díky kampani získali jeden milion korun. Především nám ale jde o rozšíření myšlenky Nadačního fondu Univerzity Palackého, který je v rámci českých univerzit zcela ojedinělý.

 

Autor: Ivana Pustějovská

Zdroj: Žurnál Online Univerzity Palackého v Olomouci


Text byl redakčně zkrácen. Celý je dostupný zde.

O plánovaných novinkách na Univerzitě Palackého si přečtěte také v rozhovoru se znovu zvoleným rektorem univerzity Jaroslavem Millerem.