facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Palackého otevřela moderní centrum pro výzkum lidského pohybu

30. 9. 2018
Univerzita Palackého otevřela moderní centrum pro výzkum lidského pohybu

Symbolicky uprostřed laboratoře biomechaniky bylo přestřižením pásky otevřeno nové Centrum kinantropologického výzkumu, v němž Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK) získala velkorysé moderní prostory pro svá vědecká pracoviště. Zároveň se tak završila výstavba komplexu tvořeného již dříve otevřeným Aplikačním centrem BALUO, v němž odborníci zkoumají lidský pohyb a výsledky výzkumu přenášejí do praxe.

Centrum kinantropologického výzkumu, stavebně s Aplikačním centrem BALUO propojené, vyrostlo na místě někdejší vojenské prádelny, v jejíchž provizorně upravených prostorách již dříve fakulta některé laboratoře měla. Teprve však nová budova s plochou přes 3000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích poskytla vědeckým pracovištím fakulty důstojné podmínky. Během letošního léta se do ní nastěhovali pracovníci institutu aktivního životního stylu a katedry přírodních věd v kinantropologii, vedle moderně vybavených kanceláří a laboratoří jsou tu k dispozici také zasedací místnosti a pro výuku tři učebny.

„Symbolickým přestřižením pásky se završuje mnohaleté úsilí definovat fakultu tělesné kultury jako špičkové výzkumné pracoviště. Naši pracovníci dokázali i ve skromných podmínkách produkovat vědecké poznatky mimořádného významu. Věřím, že nynější pracovní prostředí je nejen zaslouženou odměnou, ale také silným impulzem pro navýšení kvantity, kvality a smysluplnosti kinantropologického výzkumu,“ uvedl děkan fakulty tělesné kultury Michal Šafář.

„Podmínky pro práci máme nyní vskutku nadstandardní a také vlastně velice zavazující, zvlášť při pohledu na žebříček sportovních vysokých škol, kde si přejeme vrátit se mezi nejlepších 150 škol světa, případně se dostat i do první stovky,“ prozradil profesor Karel Frömel, vedoucí Institutu aktivního životního stylu FTK. „Myšlenka vybudování fakultního vědeckého centra tu byla v podstatě od vzniku fakulty, ale především jsme se jí začali zabývat se získáním výzkumného záměru, kdy vyvstala potřeba podpořit orientaci fakulty na výzkum a její etablování v mezinárodních vědeckých kruzích,“ dodal profesor.

centrum pro výzkum lidského pohybu

Projekt komplexu nazvaného Kampus Neředín se začal rodit kolem roku 2011, za jeho architektonickou podobou stojí olomoucký atelier-r. Samotná výstavba byla po vyřešení majetkoprávních vztahů s ministerstvem obrany, vyřízení všech úředních záležitostí a zejména po nezbytném „vyčištění“ brownfieldu po armádě zahájena poklepáním základního kamene v srpnu 2014. Paradoxně byla jako první budována novostavba Aplikačního centra BALUO, teprve v době jeho otevření na podzim 2016 se rozbíhala přestavba někdejší vojenské prádelny na Centrum kinantropologického výzkumu. Přestavba za 135 milionů korun byla umožněna díky dotaci ministerstva školství. Celkové náklady na výstavbu komplexu přesáhly 330 milionů korun.

Nová budova s charakteristickým černým obkladem pro fakultu tělesné kultury znamená nejen moderní zázemí pro vědecká pracoviště. Její výstavba totiž byla nezbytná pro plánované kompletní zasídlení fakulty v neředínském areálu, kam se tak v blízké budoucnosti přesune katedra sportu, dosud sídlící v centru města v Hynaisově ulici.

Moderní komplex fakulty také zaujal architekty a je nominován na Českou cenu za architekturu, kterou vyhlašuje Česká komora architektů s cílem propagovat a prezentovat architektonická díla nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

 

Autor: Martin Višňa

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci