facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Palackého plánuje mezinárodní alianci se čtyřmi vysokými školami

29. 3. 2019
Univerzita Palackého plánuje mezinárodní alianci se čtyřmi vysokými školami

Zdravá, konkurenceschopná a trvale udržitelná Evropa. To je téma a cíl, k němuž chce v následujících letech upínat pozornost mezinárodní tým univerzit v rámci společného výzkumu, sdílení know-how i kapacit. „Univerzitní koalici“ se rozhodly utvořit Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita v Mariboru (Slovinsko), Univerzita v Rouen (Francie), Univerzita Rovira i Virgili (Španělsko) a Ferrarská univerzita (Itálie).

Univerzita Palackého

Plán spolupráce pěti univerzit vznikl na základě výzvy Evropské komise s názvem Evropské univerzity 2019. Nyní se čeká, zdali bude tato vize Evropskou komisí schválena. Jako prioritu své kooperace si pětice vysokých škol zvolila čím dál palčivější celospolečenskou problematiku zdravého životního stylu. Zdraví a otázka duševní pohody se totiž stávají středobodem odborných i veřejných diskuzí. Jako své hlavní téma pro rok 2020 si jej vytyčily Evropské unie i Světová zdravotnická organizace.

„Více než čtvrtina obyvatel Evropy je nedostatečně aktivní, a vystavuje se tedy zdravotním rizikům. Navíc jsou i přes zvyšující se čísla této tikající bomby výdaje a kampaně na prevenci a propagaci zdraví ve všech evropských státech minoritní záležitostí. To nás motivovalo k tomu, abychom se rozhodli věnovat tétootázce naplno,“  vysvětlil Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí.

Kromě zdraví jsou mezi klíčovými aktivitami také téma trvale udržitelného rozvoje, spolupráce v oblasti inovativní pedagogiky či užší integrace všech univerzit v oblasti výzkumu, včetně vytvoření společných odborných komisí a kolegií. „Cílem výzvy je vytvořit novou generaci spolupráce mezi evropskými univerzitami,“ podotkl Kudláček.

Působení univerzitní aliance přitom nebude probíhat pouze v laboratořích a uvnitř akademického prostředí. Univerzity chtějí naplno využít své „třetí role“ a hodlají se na rozšiřování povědomí o zdravém životním stylu a trvale udržitelném rozvoji podílet i v rámci veřejného prostoru. Své inovativní vědecké metody a výsledky aplikovaného výzkumu budou sdílet s průmyslovými odvětvími a dalšími relevantními organizacemi tak, aby dosah plánovaných aktivit byl co nejširší. Jejich dopad může mít totiž pozitivní výsledky v mnoha oblastech jednotlivých států EU.

„Díky našim moderním pedagogickým přístupům navíc vzrůstá potenciál, abychom připravili budoucí generaci, která se stane ‚hybatelem‘ a nositelem změny uvažování společnosti o problematice zdraví a trvale udržitelného rozvoje,“ řekl Kudláček. „Věříme, že dlouhodobá vize v této oblasti je v zájmu systematického zlepšení a celkové (nejen) finanční efektivity Evropy,“ dodal.

Výzva Evropské univerzity 2019 spočívá ve vytvoření funkční sítě evropských univerzit. Minimálně tři univerzity z různých států EU se v rámci výzvy zavazují k vytvoření infrastruktury, která posílí vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými institucemi univerzitní aliance. Taková integrace umožní studentům všech tří stupňů vysokoškolského vzdělávání i akademikům užší a snadnější kontakt s různorodým univerzitním prostředím. Zároveň se tím posílí excelence a zvýší konkurenceschopnost evropských vysokoškolských institucí. Z předložených návrhů Evropská komise vybere šest aliancí a podpoří je dohromady částkou 30 milionů eur (téměř 773 milionů Kč).

 

 

Autor: Tomáš Franta, Foto: Milada Hronová

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci


V minulém roce se do podobné aliance s názvem 4EU zapojila také Univerzita Karlova. Výměny studentů, vědců, znalostí, ale i nové společné studijní programy plánuje s univerzitami ve Varšavě, Heidelbergu a znovuobnovenou pařížskou Sorbonnou. Nedávno oznámilo spojení s předními technickými univerzitami v Evropě v alianci EuroTech také České vysoké učení technické v Praze. Od počátku minulého roku pak funguje uskupení evropských biovědních ústavů Alliance4Life, na kterém se za Česko podílejí CEITEC Masarykovy univerzity a Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (ICRC).