facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Palackého se zapojí do programu QuantERA

23. 1. 2018
Univerzita Palackého se zapojí do programu QuantERA

Katedra optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspěla v těžké konkurenci evropských týmů zaměřených na kvantovou fyziku a technologie a zúčastní se dvou prestižních vědeckých projektů QuantERA programu ERANET. Ve spolupráci se zahraničními vědci na nich budou zástupci katedry pracovat od února.

Cílem výzvy bylo podpořit evropská výzkumná konsorcia v oblasti kvantových technologií. Zástupci katedry se zapojí do projektu Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources, jehož koordinátorkou je Ana Predojevic ze Stockholm University a spoluřešitelem za Univerzitu Palackého (UP) je Miroslav Ježek. Druhým projektem je Theory Blind Quantum Control s koordinátor Florianem Mintertem z Imperial College London, spoluřešitelem za UP je Radim Filip.

V obou případech účast vědců z katedry optiky umožní proniknout do moderních oblastí kvantové fyziky, které se v současné době experimentálně rozvíjejí ve špičkových evropských laboratořích. V prvním projektu je to emise kvantově provázaných stavů z pevnolátkových zdrojů na bázi kvantových teček s cílem dosáhnout mnohem větší rychlosti generace a snadnější replikace než současné zdroje. V druhém případě je to příprava kvantových stavů opticky a magneticky levitujících nanočástic pomocí moderních postupů kvantové kontroly jejich pohybu, což může sloužit k vyvolání silných nelinearit pro kvantové systémy. To je hlavní oblast současného teoretického výzkumu na katedře v rámci Centra Excelence Grantové agentury ČR vedeného za UP profesorem Filipem.

„Náš klíčový příspěvek v obou projektech je podobný a spočívá hlavně v oblasti teorie a modelování náročných fyzikálních experimentů v zahraničí a návrhu kritérií, která umožní rozeznat stavy světla a nanočástic mimo aproximaci Gaussovských kvantových stavů," vysvětlil profesor Filip.

Projekt Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources pomůže i rozvoji laboratoří. „Je to šance pro mladé vědce jak se dostat hlouběji do technologie optických zdrojů s kvantovými tečkami, kterou v Olomouci nemáme. Je to také další možnost jak získat zajímavé doktorské a postdoktorské pozice v zahraničních laboratořích," nastínil možnosti projektu Ježek, jenž je zodpovědný za laboratoře kvantové optiky na katedře. „V projektu plánujeme i experimenty v naší laboratoři se zdroji fotonů na bázi nelineární optiky, abychom otestovali techniky navržené našimi teoretiky a získali srovnání s experimenty v jiných laboratořích," doplnil.

Projekty QUANTERA jsou novým typem projektů Evropské unie, vyžadují totiž kofinancování národních poskytovatelů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se k těmto projektům připojilo a podpořilo každý z nich částkou kolem 140 tisíc eur na následující tři roky.

Projekty byly vybrány ve dvou kolech z 221 projektů. Podporu získalo jen 26 projektů z různých moderních oblastí kvantových technologií. Kromě dvou projektů na katedře optiky byly podpořeny další dva projekty s účastí českých týmů, a to CEITECu při Masarykově univerzitě v Brně a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

 

Autor: Martina Šaradínová

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci