facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Tomáše Bati uspěla v soutěži programu Horizon Europe

4. 5. 2022
Univerzita Tomáše Bati uspěla v soutěži programu Horizon Europe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně uspěla v mezinárodní konkurenci a získala projekt s názvem Sustainable Horizons v rámci výzvy WIDERA programu Horizon Europe. UTB bude spoluřešitelskou institucí, zodpovědnou především za ekonomickou oblast.

Projekt s názvem Sustainable Horizons, který byl schválen v únoru 2022, byl podán v rámci výzvy HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05. Sdružuje 10 univerzit nejenom z Evropy, ale také Afriky a Jižní Ameriky. Koordinátorem je University of Algarve v Portugalsku a UTB je spoluřešitelskou institucí, která bude v rámci konsorcia zodpovědná především za ekonomickou oblast, která bude řešena týmem na Fakultě managementu a ekonomiky pod vedením Michaely Blahové a Přemysla Pálky, ve spolupráci s Mezinárodním oddělením UTB, Pavlem Býčkem. Řešení projektu bude zahájeno v září 2022 a délka trvání projektu je naplánována na 2 roky.

„Cílem projektu je zintenzivnění dlouhodobé spolupráce a šíření excelence mezi členy konsorcia prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků v různých vědeckovýzkumných oblastech (od technologických, společenskovědních a ekonomických po vědy zabývající se životním prostředím, hydrologií či oceánografií)“, uvádí Michaela Blahová. „V rámci projektu vznikne i nový doktorský studijní program, který se bude zabývat udržitelností v rámci vybraných oblastí, rovněž bude vybudována observatoř na podporu vědy a výzkumu a vznikne databáze společných vědeckých výstupů,“ doplňuje děkan FaME David Tuček.

„Granty financované z programu Horizon Europe jsou považované za jedny z nejvíce prestižních v rámci EU. Uspět mohou jen excelentní a originální projekty a z toho důvodu máme velkou radost, že se tento projekt ve velké konkurenci prosadil,“ uzavírá rektor UTB Vladimír Sedlařík.

 

Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

redakčně upraveno