facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně povede nové centrum polymerního výzkumu

27. 1. 2023
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně povede nové centrum polymerního výzkumu

Významný úspěch si připsali pracovníci Centra polymerních systémů zlínské Univerzity Tomáše Bati. Uspěli v náročné veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Národní centra kompetence, který se zaměřuje na posílení účinné spolupráce výzkumných organizací s praxí. Vědci se budou zabývat problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.

utb veda polymer vyzkum  z 1080x675

Tento ojedinělý projekt s názvem „Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století“ je jedním z 18 projektů, které uspěly v mezinárodním hodnocení projektových návrhů. Ty předložily české vysoké školy a ústavy Akademie věd. V rámci programu Národních center kompetence se jedná o jediný projekt zaměřený na problematiku polymerů a jejich dopadů na životní prostředí. Koordinujícím pracovištěm bude právě Centrum polymerních systémů (CPS).

„Je to velká čest a zároveň výzva. Polymerní výzkum má ve Zlíně dlouholetou tradici a získaný projekt nasvědčuje, že si Centrum polymerních systémů za 12 let své existence vydobylo významné postavení ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni. Velmi oceňuji koncept programu národních center kompetence, který cílí na propojení výzkumu s praxí. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s kolegy z dalších významných a uznávaných výzkumných pracovišť a také z firem s vysokým inovačním potenciálem,“ uvádí ředitel CPS a hlavní řešitel projektu Vladimír Sedlařík.

Jedná se o rozsáhlý šestiletý projekt, jehož celkové náklady řešitelského konsorcia činí téměř 380 milionů korun, přičemž čtvrtina z těchto nákladů bude hrazena z firemního sektoru. Ve hře je dále žádost o rozšíření projektu ze zdrojů Národního plánu obnovy ve výši přesahující 140 milionů korun. Zapojeno je do něj 24 účastníků z řad univerzit, průmyslových partnerů i neziskových organizací zabývajícími se polymerními technologiemi a jejich dopady na životní prostředí.

Vlastní řešení projektu zahrnuje široké spektrum výzkumných úkolů, jejichž výsledky mají předpoklad pro brzké uplatnění v praxi. „Konkrétně se jedná například o projekty zaměřené na zvýšení účinnosti a automatizaci procesu třídění plastů při jejich recyklaci nebo nalezení nových způsobů, jak efektivně získat ekonomicky cenné látky z plastového odpadu,“ popisuje Vladimír Sedlařík.

Vědci se dále budou zabývat také vývojem materiálů, které budou déle sloužit ke svému účelu. To znamená, že budou odolnější a trvanlivější, a nebude tak třeba plýtvat energií a surovinami. Budou také vyvíjet polymerní materiály, které budou bezpečnější pro koncové uživatele z pohledu hořlavosti, uvolňování škodlivých látek nebo odolnosti proti množení bakterií, plísní a virů.

Projekt se bude rovněž věnovat problematice recyklace pneumatik, využití obnovitelných zdrojů a odpadů pro výrobu polymerů nebo detekci a záchytu dnes hojně diskutovaných mikroplastů.

„Nosným tématem všech dílčích projektů je zodpovědné nakládání s materiály a energiemi –⁠ ekologické, šetrné a bezpečné přístupy s přihlédnutím k legislativní a ekonomické smysluplnosti vznikajících řešení,“ zdůrazňuje Vladimír Sedlařík.

 

Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


V rámci programu Národní centra kompetence uspěly také další pracoviště. Do celé řady z nich se zapojí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava nebo Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzita v Plzni. Technická univerzita v Liberci bude zase stát v čele nového centra pro průmyslový 3D tisk.