facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ústecký kraj přispívá na doktorandská stipendia

1. 9. 2018
Ústecký kraj přispívá na doktorandská stipendia

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem může finančně podporovat své začínající vědce. Umožňuje jí to Smlouva o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem. Pro rok 2018 od něj získala finanční dotaci ve výši 10 milionů korun.

„Z finanční podpory Ústeckého kraje jsme ke konci srpna našim doktorandům rozdělili stipendia v celkové výši již 1 155 000 Kč. Každý z 66 studentů doktorského studia obdržel částku 17 500 Kč,“ pochvaluje si rektor Martin Balej.

Zkvalitnění doktorských studijních programů a podmínek doktorandů je jednou z priorit UJEP. „Je pro mě potěšující, že taktéž vedení Ústeckého kraje považuje tuto věc za stěžejní pro náš region. Díky projektu na podporu mladých studentů studujících v doktorském studiu nám významně pomáhá ke zlepšení podmínek, za nichž studují,“ dodává rektor.

laboratory 2815641 1920

Zdroj: Pixabay.com

Výše doktorandského stipendia je v akademické obci závažným tématem. Často je stipendium tak nízké, že demotivuje mladé začínající vědce v zahájení akademické dráhy. Situaci se snaží řešit i MŠMT, které v roce 2018 navýšilo doktorská stipendia na 11 250 Kč měsíčně. I tak však zůstává doktorandské stipendium nižší, než je minimální mzda (12 200 Kč). Krajská dotace umožňuje UJEP zvýšit měsíční podporu doktorandů až na 13 750 Kč, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich setrvání v kraji.

„Jedná se o odstranění bariéry ve studiu, kterou představují nízká stipendia, jež doktorandům nedovolují věnovat se naplno studiu, a kvůli které i talentovaní studenti často svá studia nedokončí,“ vysvětluje dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro studium na UJEP. „Začínající vědci, tedy doktorandi, jsou pro univerzitu životně důležití. Představují její budoucnost, neboť bez nich by vysoká škola neměla naději na rozvoj. Jako potenciální docenti či dokonce profesoři jsou nositeli budoucích garancí studijních oborů, podpořených vědeckých projektů, patentů, a zároveň kvalitní výuky,“ upozorňuje prorektorka Chvátalová. V roce 2018 budou s podporou projektu financovaného Ústeckým krajem rozděleny studentům doktorského studijního programu UJEP v prezenční formě celkem 2 miliony korun.

O tom, že by měly univerzity přidávat finanční prostředky na doktorandská stipendia, se diskutuje již dlouho. Obdobný přístup zaujaly již dříve Masarykova univerzita nebo Univerzita Palackého v Olomouci, která kromě navýšení stipendií nabízím doktorandům také juniorské granty. O podpoře mladých vědeckých pracovníků na UPOL čtěte v rozhovoru s jejím rektorem Jaroslavem Millerem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: UJEP