facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Brně vznikne Centrum udržitelnosti Gregora Mendela

10. 1. 2023
V Brně vznikne Centrum udržitelnosti Gregora Mendela

V den připomenutí výročí úmrtí G. J. Mendela byla uctěna jeho památka položením věnců u hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. Rektor Martin Bareš také v Mendelově skleníku podepsal Memorandum o spolupráci na vytvoření Centra udržitelnosti Gregora Mendela.

Podpis  1 M Indruch 720x360 4127111796

Gregor Johann Mendel proslavil Brno. Ale až po své smrti, otce genetiky totiž svět objevil až se zpožděním. Zákony dědičnosti, které v polovině 19. století sestavil, ale platí dodnes. Tento slavný vědec zemřel 6. ledna 1884 a oněch 139 let, které uplynuly od jeho úmrtí, si připomněli zástupci Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Masarykovy univerzity a dalších významných institucí.

Připojili se k augustiniánské komunitě a uctili Mendelovu památku položením věnců a krátkou modlitbou u jeho hrobu. „Právě čtu knížku od Simona Mawera Mendelův trpaslík, kterou jsem si přál k Vánocům. Je to hodně literární fikce, ale i tak mi došlo, jak málo víme o Mendelově příběhu. Díky za dnešní připomínku a já si musím přečíst pořádný Mendelův životopis, protože jeho dílo a osobnost je fascinující,“ řekl Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

„Statutární město Brno bude i do budoucna podporovat aktivity spojené s šířením Mendelova odkazu, jedná se o osobnost, která výrazným způsobem poutá pozornost k celému městu a přispívá i k rozvoji turismu či investic do vědy a výzkumu,“ dodala primátorka Markéta Vaňková.

2022 01 06 REPORT Pieta podpis memor  M Indruch  3 720x480 3869997279

V rámci pietního aktu v Mendelově skleníku, který byl na konci loňského roku slavnostně otevřen v prostoru před Mendelovým muzeem MU, bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, Opatstvím Staré Brno Řádu sv. AugustinaSpolečně, o. p. s.

Podpisem memoranda chtějí účastníci společně podporovat principy dlouhodobě udržitelného rozvoje, kterými se bude v budoucnu zabývat také plánované Centrum udržitelnosti Gregora Mendela.

„Chceme, aby Masarykova univerzita byla inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení cílů udržitelného rozvoje. Tato oblast je součástí našeho Strategického záměru, stejně jako podpora rozvoje výuky a výzkumu v oborech, které navazují na Mendelovu vědeckou práci,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Inspirace pro založení Centra udržitelnosti Gregora Mendela vychází z činnosti brněnské augustiniánské komunity ve druhé polovině 19. století, kdy bylo opatství prostředím, které podporovalo mladé talenty ve vzdělání a výzkumu, a kdy bylo opatství centrem kultury a vzdělanosti v Brně. Podpora centra se bude týkat také jeho financování, což projekty, které by navazovaly na Mendelovu vědeckou práci nejen v oblasti přírodních věd, prioritně potřebují.

Muzeum starobrněnského opatství při příležitosti podepsání memoranda navíc otevřelo novou expozici s názvem Vědec v labyrintech světa. Je věnovaná Mendelovi a jeho funkci opata. Za angažovanost v přípravě 200. výročí narození G. J. Mendela získala od Řádu sv. Augusta ocenění Eva Drozdová z Oddělení genetiky a molekulární biologie z přírodovědecké fakulty.

2022 01 06 REPORT Pieta podpis memor  M Indruch 17 720x480 924993257

Redakčně upraveno. 

Autorky: Gabriela Peringerová, Barbora Mertová

Foto: M. Indruch

Zdroj: Masarykova univerzita