facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Litoměřicích otevřeli Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN

9. 6. 2019
V Litoměřicích otevřeli Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN

V Litoměřicích bylo v úterý 4. června 2019 otevřeno Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN. Nová výzkumná infrastruktura, jejímž cílem je výzkum bezpečného a efektivního využití geotermální energie, bude fungovat v rámci otevřeného přístupu a příležitost ji využívat budou mít výzkumníci napříč sektory, disciplínami i národnostmi.

ringen

Dnes otevřený objekt za více než čtyřicet milionů korun, který se nachází v zadní části bývalých Jiříkových kasáren, jen několik desítek metrů od průzkumného vrtu, byl financován z evropských zdrojů. Kromě přednáškového sálu pro šest desítek osob zahrnuje i čtyři laboratoře, skladovací prostory a zázemí pro ubytování vědců.

„Po vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu před zhruba deseti lety, který ověřil vědci předpokládané teploty, tak byl učiněn druhý významný krok v realizaci geotermálního projektu, jenž je pilotní v celé České republice,“ vyzdvihl význam projektu starosta Ladislav Chlupáč.

Hlavní náplní RINGENu je rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinných geotermálních zdrojů a technologií stimulace propustnosti hornin. Výzkumná infrastruktura přitom není klasickým výzkumným centrem, ale poskytuje zázemí i třetím subjektům.

To v praxi znamená, že jí mohou využívat všechny subjekty, které mají zájem o konkrétní služby, ať již půjde o samotné zázemí a jeho vybavení, nebo odborné konzultace, analýzy či data nebo o smluvní výzkum apod. Veřejné instituce, jako jsou univerzity či vědecká centra, mohou přitom využívat zázemí zdarma v rámci tzv. otevřeného přístupu (open access). RINGEN je unikátní platformou, první svého druhu v České republice, která podobné služby nabízí, a to i díky existenci dosud nejhlubšího geotermálního vrtu PVGT-LT1, zrealizovaného v roce 2007 městem Litoměřice.

„Smyslem všeho snažení bude nalézt vhodné a bezpečné způsoby, jak dostat teplo z nitra země na povrch a využít ho pro vytápění s cílem nahradit v Litoměřicích uhlí jako zdroj centrálního vytápění. Tento princip by měl být v Litoměřicích důkladně otestován, a následně využíván v dalších lokalitách u nás i v zahraničí. Geotermální zdroje se pak dají využívat i v menších hloubkách, a to v kombinaci s tepelnými čerpadly či solární energií,“ vysvětlil dnes profesor Tomáš Fischer, ředitel centra RINGEN.

V nejbližších měsících bude v rámci výzkumné činnosti vyčištěn a proměřen stávající dvoukilometrový vrt tak, aby jej vědci mohli začít využívat k dalšímu testování vlastností horninového prostředí.

„Následně bude třeba sehnat dalších zhruba 400 milionů korun na vyhloubení tentokráte již pětikilometrového vrtu a vytvoření podzemního výměníku. Tomu by však měl předcházet mělčí vrt, který bude propojen se stávajícím vrtem LT1,“ dodal manažer geotermálního projektu Antonín Tym. Možností financování se nabízí několik, včetně evropských zdrojů. Přínosy projektu totiž v Litoměřicích ocenila před několika dny i delegace Evropské komise.

Nositelem projektu je Univerzita Karlova. „Těší nás, že se s cílem rozvíjet možnosti obnovitelných zdrojů energie podařilo získat ke spolupráci vysoké školy, vědecké instituce, ústavy, město i kraj. Jde o velký projekt s obrovským významem do budoucna,“ konstatoval profesor Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jádro výzkumné infrastruktury RINGEN tvoří celkem sedm zakládajících členů. Výzkumný tým složený z pěti desítek odborníků spolupracuje se špičkovými vědci z Německa, Francie, Švýcarska, Velké Británie a Islandu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Litoměřice, Ringen