facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci rozšíří spolupráci se šlechtiteli

5. 12. 2018
Vědci rozšíří spolupráci se šlechtiteli

Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), se stalo členem nově vzniklého Biotechnologického národního centra kompetence pro genotypování rostlin.

Jedná se o jediné národní centrum kompetence (NCK) v biologických vědách, jež si klade za cíl propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami a podpořit tak konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského.

V Biotechnologickém národním centru kompetence pro genotypování rostlin programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) spolupracuje kromě ÚEB sedm dalších výzkumných ústavů a čtyři komerční společnosti. Celý projekt koordinuje společnost Zemědělský výzkum Troubsko.

800px Ustav experimentalni botaniky Pavlina Jachimova 3ilustrační foto: Pavlína Jáchymová, AV ČR

Olomoučtí vědci si byli už dlouho vědomi problémů s přenosem výsledků výzkumu do praxe, a proto v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 iniciovali v loňském roce vznik Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum. Zájem o služby tohoto pracoviště je enormní. Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum ale musela doposud hospodařit s omezenými finančními prostředky z AV ČR.  Díky finanční podpoře TA ČR bude možné spolupráci se šlechtiteli výrazně rozšířit.

„Je to první projekt tohoto typu v České republice a my jsme velmi rádi, že se na něm můžeme podílet. Některé metody umíme nejlépe na světě a mne těší, že můžeme šlechtitelům nabídnout naše know-how a propojit vědu s praxí tak, jak je dnes běžné v mnoha zemích západní Evropy. Velké šlechtitelské firmy ve Francii, Německu, USA či v Anglii mají vlastní laboratoře zaměřené na metody molekulární biologie a genomiky. V České republice je situace jiná a pro většinu firem je zřízení takových laboratoří mimo jejich finanční možnosti. Bez nových metod by ale časem nebyli čeští šlechtitelé schopni konkurovat zahraničí,“ uvedl vedoucí olomouckého pracoviště ÚEB a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.

Dotace TA ČR činí pro všechna zúčastněná pracoviště 56 milionů korun na pilotní dvouleté období. Po této fázi se předpokládá prodloužení o další tři roky.

 

Autor: Martina Šaradínová, Radka Kvasničková

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci