facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci vyzývají k přijetí účinných opatření pro udržitelnost společné zemědělské politiky EU

9. 3. 2020
Vědci vyzývají k přijetí účinných opatření pro udržitelnost společné zemědělské politiky EU

Zhruba dvě stě vědců z České republiky se připojilo k petici za nastavení opravdu účinných opatření pro udržitelné zemědělství. V celé Evropě petici zatím podepsalo kolem 3600 vědců, kteří nastavení současné i připravované Společné zemědělské politiky EU (SZP) shledávají zcela nedostatečným. Požadují proto nápravu.

Pole

V posledních letech byla vypracována řada hodnocení, která konstatovala negativní vliv současného zemědělství na životní prostředí. Nicméně odezvou členských státu pro nové kolo SZP jsou pouze dílčí návrhy, které současnou krizi nijak neřeší. Základem SZP jsou dotace v řádu několika desítek miliard eur ročně.

„Je nezpochybnitelné, že průmyslové zemědělství, které využívá velké množství hnojiv a pesticidů, a v případě ČR se provozuje na obrovských lánech bez ekologických prvků jako meze, louky, mokřady a stromořadí, je hlavní příčinou úbytku biodiverzity a kontaminace vod sloučeninami dusíku a pesticidy. V této formě by nemělo být podporováno z veřejných peněz, protože je dlouhodobě neudržitelné a poškozuje veřejné statky,“ říká Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a České geologické služby.

V návrhu nové SZP je uvedeno množství kroků, které současné situaci nijak nepomohou. Mimo jiné má například dojít k omezení výdajů na rozvoj venkova, včetně opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Nejasné jsou pak požadavky na tzv. zelenou architekturu, kdy mohou členské státy a jednotliví zemědělci plnění obcházet prostřednictvím nenáročných, resp. málo účinných opatření.

Při uplatnění těchto návrhů tak dojde k dalšímu prohlubování ekologické nestability, zhoršování stavu životního prostředí a ve svém důsledku i k poklesu celkové druhové diverzitydegradaci zemědělské krajiny.

V květnu 2019 byl zvolen nový Evropský parlament a posléze ustanovena nová Evropská komise, což je skvělá příležitost pro obnovení jednání a diskuzí o smysluplných úpravách SZP. Cílem těchto úprav, podpořených vědeckými poznatky, by mělo být udržení úrodné a životaschopné zemědělské krajiny, ale i zachování biologické rozmanitosti, což je dnes hlavní prioritou ochrany přírody.

Na základě těchto skutečností vyzývají vědci v časopisu People and Nature Evropský parlament, členské státy EU a Evropskou komisi k přijetí deseti naléhavých opatření k zajištění udržitelné výroby potravin, zachování biologické rozmanitosti či zmírňování dopadů klimatických změn.

Požadavky signatářů a petici naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA) 

Zdroj: Akademie věd ČR