facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z ČZU v Praze vytvářejí plovoucí ostrovy pro vodní ptactvo

13. 10. 2022
Vědci z ČZU v Praze vytvářejí plovoucí ostrovy pro vodní ptactvo

Plovoucí ostrovy zkonstruované tak, aby vyhovovaly jako hnízdiště vodního ptactva a vytvářely prostředí pro život drobných vodních živočichů, instalovali odborníci z České zemědělské univerzity na dvou rybnících u Horního Jiřetína na Mostecku. Ostrovy se dokážou přizpůsobit požadavkům konkrétního ptačího druhu a díky účinnému odstraňování organického znečištění a živin také přispívají ke zvýšení kvality vody.

20221012Ptaciostrov

Nově vzniklá stanoviště mají pomoci postupně vrátit do rybničních a mokřadních lokalit chybějící prvek ekologické stability křehkých ekosystémů, které kdysi narušil člověk svou činností. Více nám prozradila Zuzana Musilová z týmu ekologů České zemědělké univerzity v Praze, kteří se vytváření umělých ostrovů a obecně hnízdní problematice vodního ptactva věnují dlouhodobě.

Jak projekt financovaný z norských fondů vznikl a proč jste si vybrali lokalitu u Jiřetína?

Zaměření tohoto projektu vychází z našich předchozích výzkumných témat, kdy jsme se zabývali populační dynamikou vodních ptáků, především přežíváním hnízd a mláďat kachen v podmínkách rybníků. Projekt vznikl ve spolupráci s naším partnerem, jímž je Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., který již dříve vyvinul technologii umělých plovoucích ostrovů na přehradních nádržích.

V rámci současného projektu umělé ostrovy instalujeme především na rybníky v jižních Čechách. Jednou z lokalit jsou i dva severočeské zatopené lomy v okolí Horního Jiřetína, které jsme zahrnuli na základě požadavků poskytovatele dotace. I zde instalujeme umělé plovoucí ostrovy, které mají nabídnout alternativní hnízdní možnosti pro vodní ptáky. Míst vhodných k hnízdění je obecně nedostatek. Cílovými druhy jsou kachny, konkrétně kachna divoká, kopřivka obecná, zrzohlávka rudozobá, polák velký a polák chocholačka, dále pak racek chechtavý a rybák obecný.

Jaké ptačí druhy se v této lokalitě vyskytují a které jsou nejohroženější?

Vzhledem k tomu, že v severních Čechách pravidelně nepůsobíme, zaměřím se na naši hlavní studijní oblast, a to jsou rybníky v CHKO Třeboňsko a v okolních lokalitách jižních Čech. Zde v posledních letech došlo k výraznému úbytku celkové početnosti hnízdících vodních ptáků. Týká se to především druhů, které jsou v době hnízdění potravně závislé na vodních bezobratlých.

Narazili jste při práci v terénu na něco, co vás překvapilo?

Příjemně nás překvapilo úspěšně vyvedené hnízdo jednoho z cílových druhů poláka chocholačky v lokalitě Krvavý rybník v okrese Jindřichův Hradec. Zde byl postaven první umělý plovoucí ostrov na konci května letošního roku. V další jihočeské lokalitě, na Vlkovském rybníce, vodní ptáci pravidelně využívají umělý ostrov jako místo k odpočinku. Můžeme zde mj. pozorovat i poláky velké a vzácné a kriticky ohrožené poláky malé.

Co bude dál? Chystáte se např. na sledování hnízdícího ptactva?

V příštím roce nás čeká instalace dvanácti z dvaceti umělých plovoucích ostrovů. Stávající ostrovy budeme pravidelně monitorovat a sledovat výskyt a zejména hnízdění jednotlivých druhů vodních ptáků.

20221012ptaciostrov2

 

Autorka: Lenka Prokopová

Foto: Tomáš Jůnek

Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze