facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z MU získali 100 milionů na vývoj protinádorových látek

3. 8. 2018
Vědci z MU získali 100 milionů na vývoj protinádorových látek

Chemici a biologové z Masarykovy univerzity získali 100 milionů korun na další vývoj látek, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Jejich práci v dalších čtyřech letech podpoří peníze z evropských fondů. Zkoumané látky chtějí vědci nabídnout farmaceutickým firmám, což se u některých z nich již podařilo.

„Zkoumáme v podstatě tři různé třídy chemických sloučenin, které vykazují zajímavou biologickou aktivitu. U jedné skupiny s potenciálním protinádorovým účinkem jsme již navázali spolupráci s inovativní britskou farmaceutickou firmou Artios a společně látky dál vyvíjíme. U druhé skupiny látek zaměřených na léčbu leukémií bychom chtěli začít s hledáním partnera pro výzkum zhruba do roka,“ přiblížil výzkum hlavní řešitel projektu Kamil Paruch z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU.

První skupinu sloučenin tvoří inhibitory nukleáz, tedy enzymů podílejících se na opravách poškozené DNA. Zablokování vybraných nukleáz by mohlo být efektivní při léčbě některých typů nádorů, zejména v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy.

Druhou skupinou látek jsou inhibitory, které specificky utlumují činnost enzymu kasein kinázy, který hraje roli v rozvoji chronické lymfocytární leukémie, což je nejčastější typ leukémie u dospělých. Vědci z Masarykovy univerzity tyto látky nedávno patentovali a v rámci projektu je chtějí dále rozvíjet a zejména testovat jejich účinnost v živých organismech.

Třetí oblastí, kterou se vědci zabývají, je výzkum přírodní látky forskolinu, která funguje jako aktivátor některých enzymů a má potenciál pro využití v kardiologii, například pro podporu srdeční činnosti. „Nedávno jsme vyvinuli dosud nejrychlejší způsob syntézy této látky a snažíme se připravit obdobné molekuly, které by byly aktivnější a také účinkovaly selektivněji,“ doplnil Paruch, s nímž budou spolupracovat týmy Jakuba Švendy, Vítězslava Bryji, Lukáše Kubaly, Karla Součka a Lumíra Krejčího.

Téměř stomilionový grant z výzvy Předaplikační výzkum spadající do evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se vědcům podařilo získat mimo jiné díky podpoře Jihomoravského kraje. Od něj získali grant ve výši 500 tisíc korun z programu Smart akcelerátor – Asistence, který využili na služby specializované firmy zabývající se podporou při vytváření projektových žádostí. „Mohli jsme se tak soustředit především na vědecké části žádosti a méně na ty formální,“ dodal Paruch.

 

Zdroj: Masarykova univerzita