facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z ÚOCHB vyvinuli novou reakci pro značení a pozorování živých buněk

20. 1. 2017
Vědci z ÚOCHB vyvinuli novou reakci pro značení a pozorování živých buněk

Fluorescenční sondy jsou nepostradatelným nástrojem současného biologického výzkumu. Umožňují přímo sledovat biologické procesy a konkrétní biomolekuly, které se jich účastní. Tým Dr. Milana Vrábela z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR nyní vyvinul novou chemickou reakci, která celý proces významně zjednodušuje. Díky tomu je např. možné v reálném čase sledovat místo působení protirakovinových léčiv přímo v živých rakovinových buňkách.

Dosavadní příprava fluorescenčních látek vyžaduje použití komplexních struktur, tzv. fluoroforů, které se obtížně získávají. Často je přitom zapotřebí neefektivní mnohakrokové syntézy. Nová fluorogenní click reakce umožnuje selektivní značení buněčných struktur a biologicky aktivních látek přímo v živých rakovinových buňkách. V porovnání se známými postupy nově vyvinutá metoda používá relativně jednoduchých výchozích látek. Jejich drobnou chemickou úpravou je navíc možné jednoduše měnit barvu produktů reakce. Další nesmírnou výhodou je, že ke vzniku barevných produktů dochází až přímo reakcí jednotlivých výchozích látek. To znamená, že dochází k výraznému snížení nežádoucího signálu při detekci, což je častým problémem použití klasických barevných sond.

Uvedeným způsobem je možné selektivně značit například různé buněčné organely, jako jsou mitochondrie, které hrají zásadní roli v mnoha vnitrobuněčných procesech. Jedním z dalších důležitých způsobů využití je značení léčivých látek, které pak umožňuje téměř v reálném čase sledovat přítomnost léku přímo na místě určení. To může pomoci ve vývoji lépe cílených léků působících pouze v místě, kde jsou potřeba, což je důležité pro omezení vedlejších účinků a posílení léčivého efektu.

Vědci z ÚOCHB o nové metodě informovali v prestižním vědeckém časopise Angewandte Chemie.

Milan Vrábel, Ph.D. vede vlastní skupinu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR od roku 2014. V roce 2016 získal prestižní pětiletý startovací grant s dotací 1,4 milionu eur, udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC). Jeho skupina kombinuje moderní organickou chemii s metodami chemické biologie a kombinatoriální syntézy pro přípravu hybridních biologických systémů s vylepšenými vlastnostmi a jedinečnými funkcemi. Hlavním cílem výzkumu je poskytnout nové nástroje v medicíně a diagnostice.

 

IMG Fluorophores Credit Milan Vrabel Group IOCB Prague

 

Zdroj: Tisková zpráva ÚOCHB