facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z UPOL získali prestižní evropský grant

20. 3. 2020
Vědci z UPOL získali prestižní evropský grant

Katedra romanistiky Filozofické fakulty UPOL získala ve spolupráci s devíti zahraničními univerzitami ze sedmi zemí světa prestižní grant Marie Skłodowska-Curie (v subprogramu Research and Innovation Staff Exchange) z rámového programu Horizon 2020. Na poli vědy jde o jednu z nejvyšších met, o kterou se může evropský badatel ucházet.

FF UPOL

Grant nese název TRANS.ARCH: Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses a klade si za cíl zmapovat, jak nové digitální technologie a postmoderní rozpad velkých vyprávění spolu se vznikem nových teoretických přístupů jako postkoloniální studia či queer studies vedly k proměnám chápání archivu. Zároveň si badatelé kladou otázku, jak nejrůznější skupiny osob, ať už jde o potomky původních obyvatel Ameriky, oběti latinskoamerických diktatur, migranty, či sexuální menšiny, užívají archivy k uplatňování svých práv.

Grant koordinuje profesor Roland Spiller z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu a kromě Univerzity Palackého se jej účastní také partneři z Itálie, Španělska, Argentiny, Peru a Kolumbie.

„Získání tohoto grantu má zcela zásadní význam pro vědecký rozvoj naší katedry a je plodem dlouhodobého a systematického budování sítě akademických kontaktů v Latinské Americe a Evropě“, uvedl Daniel Nemrava, vedoucí katedry romanistiky a koordinátor olomouckého týmu vědců.

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého se badatelsky již po dvě dekády zaměřuje na Latinskou Ameriku. Dokazuje to celá řada kvalitních publikací vydaných v prestižních zahraničních nakladatelstvích a získání grantu je tak vyvrcholením snah dostat olomouckou romanistiku na mapu evropské vědy.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouciredakčně upraveno

Foto: FF UPOL


Program MSCA, jehož celkový rozpočet v letech 2014-2020 činí téměř 6,2 miliard €, nabízí pět typů grantů (psali jsme zde). 

Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem je pomoci výměně zkušeností a znalosti mezi odborníky, kteří se zabývají výzkumem, a experty, kteří se zabývají tržními výstupy a komercionalizací. Podpořené projekty by zároveň měly posloužit také při vývoji inovativních produktů či služeb.

Významnou součástí MSCA je také schéma Individual Fellowships (IF), jehož cílem je podpořit kariéru vědců prostřednictvím dlouhodobého výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci. Zvláštní důraz je v něm kladen na podporu evropských vědců, kteří v současnosti pracují mimo Evropě a usilují o návrat zpět. Stipendia mohou také pomoci znovu nastartovat vědeckou kariéru například po rodičovské dovolené. Česko však zatím není v získávání těchto grantů příliš úspěšné (psali jsme zde).

Podrobně jsou jednotlivá schémata popsána v brožuře, kterou vydalo Technologické centrum AV ČR.