facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědecká rada Univerzity Karlovy udělila čtyři stříbrné medaile

27. 2. 2021
Vědecká rada Univerzity Karlovy udělila čtyři stříbrné medaile

Na únorovém zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. února 2021 byly oceněny čtyři významné osobnosti UK. „Je to vždy slavnostní chvíle, kdy se v úvodu zasedání Vědecké rady setkáváme, abychom ocenili práci těch, kteří léta pracovali a pracují na naší univerzitě,“‎ řekl úvodem prorektor Jan Škrha, který stříbrné medaile a pamětní listy předal.

AKTUALITY 11956 version1 vs1 5279 600 396

Stříbrné pamětní medale UK získali:

Monika Arenbergerová (3. LF) za významné dílo v oboru dermatovenerologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docentka Monika Arenbergerová, absolventka 1. LF UK, se již od promoce věnuje jak lékařské profesi, tak i vědecké činnosti. V letech 1997–2001 působila na Institutu Maxe Plancka v Berlíně. Od roku 2001 působí na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v současné době na pozici zástupce přednosty kliniky. Mezi její hlavní klinický a výzkumný zájem patří melanomy; každoročně se podílí na osvětové činnosti pro veřejnost pořádáním „Stanu proti melanomu“‎. Kromě toho je od roku 2018 proděkankou 3. LF UK pro zahraniční a vnější vztahy.

Petr Pazdiora (LF Plzeň) za významné celoživotní dílo v oboru hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Petr Pazdiora je významnou autoritou v oblasti epidemiologie infekčních nemocí a vakcinologie. Svou celoživotní odbornou, organizační a pedagogickou činností se zasloužil o rozvoj svého vědního oboru. Svým přímým i nepřímým působením ovlivnil bezmála dvě generace lékařů, studujících nejen na LF UK v Plzni, ale i mnoho dalších zdravotnických pracovníků nejen v ČR, nýbrž i v zahraničí.

Petra Tesařová (1. LF) za významné dílo v oboru onkologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Petra Tesařová je významná česká klinická onkoložka a hematoložka. V onkologické praxi se soustřeďuje především na pacientky trpící rakovinou prsu. Kromě vlastní praxe a pedagogické činnosti se věnuje i edukačním projektům, které se zabývají onkologickou problematikou a vztahy mezi lékařem a pacientem a připravuje vzdělávací programy pro pacienty i pro zdravotnický personál. Je velmi aktivní v oblasti preventivních programů, které se zaměřují na správnou edukaci onkologicky nemocných a jejich příbuzných. Právem patří mezi významné osobnosti v medicínské osvětě a prevenci.

Jan Tošovský (1. LF) za významné celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Významný chirurg, který po promoci v roce 1970 nastoupil do nemocnice v Kolíně a od roku 1972 pracoval na I. Chirurgické klinice FN Praha jako sekundární lékař, odborný asistent a později jako zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči. Od roku 1993 do 2003 působil ve FN Ostrava, kde založil nové pracoviště kardiochirurgie. Aktuálně působí na II. Chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde byl v letech 2003–2009 přednostou. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena především na chlopenní chirurgii a zejména záchovné operace mitrální chlopně. Nadále předává své zkušenosti a je velmi oblíbeným, trpělivým pedagogem pregraduálních i postgraduálních studentů a mladších kolegů. Kromě toho je členem řady českých i mezinárodních odborných společností.

 

 

Autorka: Pavla Hubálková 

Foto: Vladimír Šigut

Zdroj: Univerzita Karlova