facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Volby rektorů 2021: Nové vedení na VŠE a v Pardubicích

14. 11. 2021
Volby rektorů 2021: Nové vedení na VŠE a v Pardubicích

Na některých českých veřejných vysokých školách na podzim 2021 probíhají rektorské volby. Aktuálně byl jako nový kandidát na rektora Vysoké školy ekonomické v Praze zvolen Petr Dvořák a na Univerzitě Pardubice se do čela školy postaví Libor Čapek.

Na podzim 2021 na českých vysokých školách postupně probíhají volby kandidátů a kandidátek na pozici rektora či rektorky. Své vedení České zemědělské univerzity v Praze ve druhém funkčním období obhájil Petr Sklenička a podobně Technickou univerzitu v Liberci i v dalších čtyřech let povede dosavadní rektor Miroslav Brzezina. Stejně tak i staronový rektor Alois Nečas obhájil svou pozici na Veterinární univerzitě Brno. Novou kandidátkou na pozici rektorky Univerzity Karlovy byla nedávno zvolena Milena Králíčková. Kandidáta na pozici rektora volili také na Mendelově univerzitě v Brně. Po jmenování prezidentem se jim má stát Vojtěch Adam.

Staronového rektora bude mít České vysoké učení technické v Praze, které i nadále povede dosavadní rektor Vojtěch Petráček. Nového kandidáta na rektora zvolili na Vysokém učení technickém v Brně. To nově  povede Ladislav Janíček.

Do čela VŠE se postaví Petr Dvořák

Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) zvolil v pondělí 8. listopadu akademický senát nového kandidáta na rektora. Tím se stane Petr Dvořák, dosavadní prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. Potřebnou většinu hlasů získal již v prvním kole, kdy se mu podařilo získat podporu 25 senátorů. Jeho protikandidát, děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Ladislav Mejzlík, ve volbě získal pět hlasů. Petr Dvořák tak po jmenování prezidentem republiky ve funkci vystřídá Hanu Machkovou, která vysokou školu vedla už dvě funkční období.

Petr Dvořák spojil svou kariéru s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde v roce 1984 vystudoval obor Finance. Zde následně získal doktorát i docenturu. Na Fakultě financí a účetnictví VŠE mimo jiné zastával funkci děkana. Vedl také Katedru bankovnictví a pojišťovnictví. Úzce také spolupracuje se soukromým sektorem – je členem dozorčí rady Komerční banky a Rozkladové komise České národní banky. „Chci navázat na úspěšný rozvoj školy v uplynulých letech a Vysokou školu ekonomickou v Praze dále posunout k tomu, aby byla moderní efektivně řízenou univerzitou, která bude otevřená novým trendům,“ řekl Dvořák během volby kandidátů na rektora.

„Moderní pro mě znamená především nabídku kvalitních studijních programů realizovaných s využitím moderních forem výuky, samozřejmě založených na vysoké úrovni vědeckovýzkumné činnosti. A VŠE se musí i více inspirovat zahraničními trendy, musí být více otevřená směrem k firmám, ale rovněž i ve vztahu ke studentům a absolventům, musí se aktivněji zapojit i do řešení našich aktuálních ekonomických problémů,“ přiblížil nový kandidát na rektora své priority.

Plány budoucího rektora odrážejí i priority nového Strategického záměru VŠE pro roky 2021–2025, který si škola schválila letos na jaře. Hlavní vizí VŠE pro následující roky je stát se lídrem mezi manažerskými a na ekonomii a informatiku zaměřenými vysokými školami ve střední Evropě. VŠE chce zvyšovat kvalitu nabízených studijních programů a klást důraz na vysokou úroveň pedagogického výkonu. K tomu směřuje i část volebního programu Petra Dvořáka. Mezi další priority školy patří také zlepšení konkurenceschopnosti, rozvoj digitalizace, internacionalizace a podpora celoživotního vzdělání. 

Petr Dvorak

Petr Dvořák

Pardubickou univerzitu povede Libor Čapek

Také na Univerzitě Pardubice zvolili 10. listopadu nového kandidáta na rektora na následující čtyřleté období. Po jmenování prezidentem republiky se rektorem stane Libor Čapek, dosavadní prorektor pro vědu a rozvoj. Ve funkci nahradí současného rektora, Jiřího Málka, který se rozhodl svou funkci již neobhajovat. Málek byl rektorem v letech 2006-2010 a 2018-2022.

Libor Čapek v roce 1998 vystudoval fyzikální chemii na Univerzitě Pardubice. Své doktorské studium absolvoval ve vědecké skupině Blanky Wichterlové, kde se podílel například i na výzkumu katalyzátorů pro dopravní prostředky. Za vynikající výsledky v doktorském studijním programu získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy. V roce 2009 se stal docentem a v roce 2019 profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice. V letech 2019-2020 byl proděkanem pro vědu na Fakultě chemicko-technologické. Aktuálně působí jako prorektor pro vědu a rozvoj.

„Velmi si cením důvěry akademické obce. Bude mi ctí vést Univerzitu Pardubice v dalším období,“ řekl Čapek při příležitosti svého zvolení. „Jednou z priorit je proto využít potenciálu vzájemné spolupráce našich sedmi fakult. Rád bych navázal na aktivity současného rektora profesora Málka a posílil postavení univerzity jako moderní vzdělávací a výzkumné instituce,“ řekl nově zvolený kandidát na rektora.

Univerzita Pardubice letos na jaře vytyčila klíčové priority, na nichž plánuje v následujících letech pracovat. Podle Strategického záměru na období od roku 2021 se škola chce stát mezinárodně uznávanou institucí, která rozvíjí výzkum v jasně definovaných oblastech zájmu. Během následující dekády chce škola dosáhnout mimo jiné větší vnitřní konsolidace, finanční stability a jednotné interní kultury. „Náš strategický záměr jsme zaměřili na pět oblastí. Na vzdělávací činnost, na vědecko-výzkumnou činnost, internacionalizaci, personální politiku a integritu uvnitř univerzity, protože si vážíme všech našich pracovníků a chceme, aby byli hrdí na to, že pracují na Univerzitě Pardubice,“ řekl Libor Čapek v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz.

Akademický senát zvolil kandidáta na rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Libora Čapka Ph.D. autor A. Zeiner

Libor Čapek

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: VŠE v Praze, Univerzita Pardubice