facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výměnný česko-francouzský program podpořil první stipendisty

1. 7. 2020
Výměnný česko-francouzský program podpořil první stipendisty

V pondělí 29. června 2020 se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnila slavnostní ceremonie programu mobility Barrande fellowship 2020. Náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček a velvyslanec Francie Roland Galharague se setkali s prvními laureáty tohoto stipendijního programu.

Program Barrande fellowship, který byl podepsán v prosinci 2019, poskytuje od letošního roku rovnocennou podporu studentům českých vysokých škol k vycestování do Francie a francouzským studentům do České republiky. Je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraniční věci Francie a nabízí možnost vycestovat na krátké výzkumné stáže v délce jeden až tři měsíce a doktorandská studia pod dvojím vedením (tzv. cotutelles), během nichž studenti pracují na polovině své disertace na univerzitě jiné země a následně získají diplom obou univerzit.

Foto 1

V roce 2020 získá podporu 25 doktorandů: čtrnáct z oblasti věd o živé přírodě, osm z exaktních inženýrských věd a tři z humanitních a společenských věd. Studenti české univerzity obdrží po dobu svého pobytu ve Francii částku 1000 eur měsíčně. Pět studentů zapsaných na francouzských univerzitách obdrží měsíční finanční podporu na výzkumný pobyt v České republice ve výši 25 tisíc korun.

Velvyslanec Francie Roland Galharague během svého projevu popřál všem držitelům stipendií: „Doufám, že pobyt ve Francii bude významný pro vaši vědeckou práci a kariéru, ale také pro vás osobně. Sami jistě víte, že pobyt v zahraničí může zásadním způsobem ovlivnit váš osobní život a díky tomuto stipendiu se stanete součástí jedinečné komunity FRANCE ALUMNI.“

Pavel Doleček, náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, připomenul, že proces výběru nebyl vzhledem k pandemii koronaviru jednoduchý – proběhlo sedm setkání prostřednictvím videokonferencí. „Celkově jsme měli 63 zájemců o tento program. Z nich bylo vybráno 25 stipendistů z šesti českých vysokých škol a pěti francouzských vysokoškolských či výzkumných institucí. Jsem velmi rád, že máme takto intenzivní vztahy s Francií. Současně chci připomenout, že mezinárodní spolupráce a mezinárodní vztahy jsou jedním ze základních pilířů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, který jsme v současné době dokončili,“ zdůraznil Pavel Doleček.

Foto 2

V rámci slavnostního předávání certifikátů vystoupili i ti, kteří stipendia obdrželi v minulosti. „Pobyt ve Francii určitě pomohl ke zlepšení mé disertační práce a mého doktorského projektu. A samozřejmě jsem moc ráda za nová přátelství, která jsem mohla navázat. Chtěla bych poděkovat Francouzskému velvyslanectví za tuto příležitost, byla to pro mne výjimečná zkušenost“, řekla všem přítomným Veronika Leláková z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, která svůj stipendijní pobyt absolvovala na Université Nice Sophia Antipolic a v laboratořích IPMC CNRS. „Mám pro vás pouze jednu radu, když děláte společný studijní program s Francií – buďte vytrvalí a flexibilní. Celý váš život v tomto období bude sbalen do cestovních zavazadel. A zkuste se naučit francouzsky, pomůže vám to pochopit, co se kolem vás děje,“ s nadsázkou poradila Veronika těm, kteří se do Francie teprve chystají.

Josef Kučera z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity absolvoval stipendium na Centrum Emile Durkheim v Bordeaux. Také on své pozdravení přednesl s nadhledem. „Když jsem oznámil svému školiteli, že bych dělal cotutelle ve Francii, tak se mi to snažil rozmluvit. Dostanu prý to nejhorší z vysokoškolských systémů obou zemí – to nejhorší z českého systému a to nejhorší z francouzského! Rozhodl jsem se jet tedy na krátkodobou stáž a nakonec jsem trochu litoval. Za tři měsíce jsem totiž poznal naopak to nejlepší z obou systémů. Ve Francii jsem se mohl soustředit pouze na svůj výzkum, zatímco v Česku jsem se učil, jak překonávat překážky a řešit problémy. Myslím, že je velmi důležité, abyste byli otevření a vzali si vždy to nejlepší z obou systémů,“ doporučil stipendistům Josef.

A co na to samotní stipendisté? Například Jakub Podgorný z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bude dělat cotutelle na univerzitě ve Štrasburku. „Budu provádět výzkum na poli astronomie a fyziky a chtěl bych se dozvědět, jak funguje systém vysokého školství a vědecké práce jinde než v České republice. Myslím si, že mezinárodní spolupráce a mezinárodní rozhled jsou specificky v přírodních vědách zásadní, protože přírodní vědy jsou mezikulturní záležitost . Je velmi důležité mít přehled o tom, co se děje jinde,“ řekl portálu Vědavýzkum.cz Jakub.  

Stipendijní program, který umožnil mladým Čechům studovat ve Francii, zavedla francouzská ambasáda již po Sametové revoluci. Rozvoji mobility studentů doktorských studijních programů pak významně pomohl také evropský výměnný program Erasmus. Jen za poslední tři roky umožnil provádět část výzkumu ve francouzských institucích téměř 120 doktorandům. Nový program Barrande fellowship nyní zavádí rovnocenné podmínky také pro francouzské studenty přijíždějící do České republiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV, JS)

Foto: Vědavýzkum.cz, Margaux Carèje

Zdroj: MŠMT