facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšla souhrnná uživatelská příručka k Metodice 2017+

28. 8. 2021
Vyšla souhrnná uživatelská příručka k Metodice 2017+

Souhrnná uživatelská příručka je určena pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací. Příručka přehledně seznamuje s postupy hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+.

Materiál je výstupem pracovní skupiny při KHV (Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů VaVaI). Rada pro výzkum, vývoj a inovace materiál schválila na svém 367. zasedání dne 30. dubna 2021.

Dokument je ke stažení zde:

M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI

 

Zdroj: RVVI