facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky nové ceny za chemii Via Chimica

16. 5. 2022
Výsledky nové ceny za chemii Via Chimica

Cenu Via Chimica pro rok 2022 získává student Roman Bushuiev. Ocenění, které nově uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR vysokoškolským studentům za chemii, obdržel Bushuiev za excelentní bakalářskou práci s názvem „Machine-learning prediction of terpene biosynthesis“.

via chimica roman bushuiev 03

V práci, kterou zpracovával na Katedře aplikované matematiky FIT ČVUT ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Roman Bushuiev navrhl a popsal algoritmus, díky kterému lze předpovídat biosyntetické reakce třídy molekul zvaných seskviterpeny. Společně s oceněním obdrží mladý vědecký talent od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč.

„Ocenili jsme zejména interdisciplinární zaměření a inovativnost práce Romana Bushuieva založené na aplikaci nejnovějších přístupů strojového učení na modelování funkce biosyntetických enzymů a predikci biosyntetických reakcí. K tomuto účelu byla sestavena a otestována kombinace neuronových sítí a vytvořen model predikující produkty biosyntéz přímo ze sekvencí aminokyselin enzymů,“ vysvětlila Jana Klánová, předsedkyně společné hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia.

Nadace Experientia již desátým rokem podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie na zahraničních stážích a již čtvrtým rokem je zároveň motivuje k návratu do ČR díky vědeckým start-up grantům pro založení výzkumné skupiny. Učená společnost České republiky pak sdružuje významné vědce působící na českém území a snaží se o podporu svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Nová éra designu léčiv

Přibližně čtvrtina všech v současnosti vyráběných léčiv pochází z rostlin. Základním zdrojem chemických látek pro vývoj nových léků jsou specializované metabolity, které rostliny produkují, aby zvýšily svoji plodnost nebo se chránily proti predátorům. Jelikož chemická syntéza specializovaných metabolitů je velmi náročná, bude v blízké budoucnosti nejudržitelnějším způsobem produkce takových molekul jejich biosyntéza v upravených mikroorganismech. „V naší práci jsme studovali terpeny, nejrozsáhlejší skupinu specializovaných metabolitů rostlin. Porozumění procesu biosyntézy terpenů je logickým krokem směrem k nové éře designu léčiv,” vysvětluje student informatiky Roman Bushuiev.

„Vědy jako chemie a biologie jsou jedny z nejlepších, možná úplně nejlepší aplikační oblastí informatiky. To, že dostávám cenu za chemii, znamená, že do nějaké míry dokážeme skrze informatiku luštit tajemství přírody. To mi přijde absolutně fascinující!” dodává čerstvý laureát ceny Via Chimica.

 

Zdroj: Nadace Experientia


Roman Bushuiev

Laureát ceny Via Chimica pro rok 2022 Roman Bushuiev (*2000) se narodil v ukrajinském Doněcku. Po absolvování gymnázia v Kyjevě odešel studovat do Prahy. Je studentem prvního ročníku magisterského studia informatiky na ČVUT v Praze, obor znalostní inženýrství. Zároveň pracuje na ÚOCHB AV ČR ve výzkumné skupině Tomáš Pluskala a podílí se na výzkumu analýzy biosyntetických drah specializovaných metabolitů v rostlinách.