facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumná centra se představila poslancům

1. 6. 2018
Výzkumná centra se představila poslancům

Výzkumná centra Západočeské univerzity v Plzni představila výsledky své práce zájemcům v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Výstava, která proběhla pod záštitou poslankyně Ilony Mauritzové, měla zdůraznit přínosy české vědy pro společnost.

Výstava, na níž se prezentoval například chytrý hasičský oblek, software využívaný pro titulkování Českou televizí nebo původní český elektromotocykl, měla za úkol ukázat, čím vším může výzkum přispět současné společnosti. Patronát nad výstavou převzala Ilona Mauritzová, současná poslankyně za ODS a bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni. Prostřednictvím výstavy pomáhala zprostředkovat kontakt mezi politiky, vědci a výzkumníky. Ti výsledky svého bádání v Praze představili osobně.

„Chtěli jsme představit zejména aktivity výzkumných center, které se na Západočeské univerzitě podařilo vybudovat z evropských prostředků a poukázat na jejich přínos,“ říká o důvodech výstavy Mauritzová, která plzeňský výzkum velmi dobře zná. Podobná výstava by ovšem nemusela být ojedinělou událostí – jako další by své výzkumné aktivity mohlo v parlamentu představit například brněnské Vysoké učení technické.

IMG 0102

Ilona Mauritzová s plzeňskými výzkumníky

Výstava v prostoru Poslanecké sněmovny tak upozornila i na aktuální otázky financování českých výzkumných center. Právě problémem dlouhodobého a stabilního financování výzkumných center a organizací se hodlá Mauritzová ve spolupráci se členy z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zabývat i v parlamentním podvýboru pro vědu a vysoké školy.

„Aby organizace mohly úspěšně plánovat své budoucí aktivity,“ upozorňuje Mauritzová. „je třeba, aby měly dlouhodobější perspektivu. Je obtížné dělat výzkum s výhledem financování na jeden, dva roky,“ Delší a stabilnější plán financování podle ní umožní i větší internacionalizaci české vědy: „Špičkoví odborníci, domácí a zahraniční, potřebují mít představu, že mají pro svůj výzkum stabilní prostředí,“ dodává poslankyně.

Motorky i hasičské obleky

Na výstavě se tak představila hned čtyři výzkumná centra Západočeské univerzity v Plzni. Už na prahu milénia zahájilo činnost centrum Nové technologie — výzkumné centrum (NTC). Následně na plzeňské univerzitě vzniklo výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) a rok nato začal při Fakultě strojní ZČU fungovat i Regionální technologický institut (RTI). Na Fakultě elektrotechnické pak zahájilo své fungování i Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE).

Na výstavě centra předvedla například chytrý hasičský oblek SmartPRO. Ten v prosinci 2016 zvítězil v konkurenci 54 účastníků evropského předkomerčního tendru Smart@Fire. Oblek SmartPro je zatím jediným kusem chytrého oblečení na světě, které prošlo testováním na extrémně náročné podmínky. Oblek je vybaven systémem, který nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, v němž se hasiči pohybují. Měří tak kromě teploty uvnitř i vně obleku, také vlhkost či míru koncentrace různých nebezpečných plynů.

IMG 0023

Chytrý hasičský oblek SmartPRO

Produkt sám vzniknul v intenzivní spolupráci se soukromými firmami i ve spolupráci se samotnými plzeňskými hasiči, kteří oblek také testovali. Dalším z vystavovaných objektů byl například i unikátní materiál, který umožňuje řídit propustnost tepla na oknech.

Centrum NTIS představilo také speciální titulkovací software, který v Atriu Poslanecké sněmovny, kde se vystavovalo, automaticky titulkoval přenosy z jednání sněmovny v téměř živém přenosu. Unikátní software, který využívá také Česká televize, představuje přínos například i pro neslyšící. Regionální technologický institut představil například první český elektromotocykl typu chopper s názvem Blue Elyctra. Kromě konstrukce elektromobilů se Regionální technologický institut dlouhodobě zaměřuje na pokročilý 3D tisk kovů, který přináší úplně nové konstrukční možnosti.

Všechna centra intenzivně spolupracují s aplikačními partnery ze soukromého sektoru. Zkušenosti mají sice rozdílné, ale všichni zástupci se shodli na tom, že nejdůležitější pro firmy je pozitivní zkušenost s univerzitním výzkumem. Výhodu tak mají už centra s určitou tradicí. „Pokud lidé z firem vědí, že dodržujeme termíny a dokážeme přijít s řešením, které potřebují, velmi rádi s námi spolupracují,“ shrnuje zkušenost jeden z plzeňských výzkumníků.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)