facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumné centrum CEITEC podporuje interdisciplinární projekty

18. 4. 2020
Výzkumné centrum CEITEC podporuje interdisciplinární projekty

Pro CEITEC je interdisciplinarita hlavním cílem a posláním, proto vytvořil jako jeden z nástrojů podpoře interdisciplinárních projektů program s příznačným názvem BRIDGE FUND, který si dává za cíl sloužit jako most mezi výzkumem v oblastech živých a materiálových věd.

bridge fund

Interdisciplinární výzkum může být jednoduše definován jako výzkum, při kterém spolupracují dvě či více disciplín na společném výzkumném cíli. V posledních letech prošel interdisciplinární výzkum v mnoha vědních oborech rychlým vývojem a stal se také politickou prioritou. Jedním z kroků, které CEITEC učinil na cestě k podpoře výzkumu na rozhraní mezi živými a materiálovými vědami, bylo založení tzv. BRIDGE FUND. Tento stipendijní program je určen pro doktorandy CEITEC. Studenti navrhují projekty založené na spolupráci mezi různými výzkumnými oblastmi, z nichž jedna je součástí materiálových věd a druhá živých věd. Studenti pak na projektu pracují jak v rámci své výzkumné skupiny, tak zároveň i v další laboratoři ve spolupráci s partnerem projektu. “Tato spolupráce může být úrodnou půdou pro skutečné inovace,“ říká Dirk Inzé, předseda Mezinárodní vědecké rady ve zprávě hodnotící vývoj CEITEC.

Projekty hodnotí a vybírá Komise pro interdisciplinaritu složená ze zástupců všech organizačních jednotek a výzkumných programů CEITEC. “Hlavním cílem BRIDGE FUND je vytvářet průlomové vědecké výsledky založené na interdisciplinárním výzkumu,” dodává Jaroslav Koča, vědecký ředitel CEITEC.

Studenti, jejichž projekty ve výzvě uspějí, obdrží stipendium 10 000 Kč měsíčně a jednorázovou částku 50 000 Kč na nákup laboratorního materiálu. Projekty běží po dobu jednoho roku (září až srpen). Poté může student zažádat o prodloužení v rámci nové výzvy (s vysvětlením, proč je přínosné pokračování projektu na další rok).

Zatím bylo podpořeno sedm projektů, které se zabývají různými vědeckými tématy. Jeden z probíhajících projektů se například zaměřuje na přípravu nanočástic, v nichž jsou přepravována cytostatika, která umožňují cílenou léčbu zhoubné tkáně, a na testování účinků nanočástic na odpověď imunitního systému.

Eva Vojáčková, studentka, která obhájila pokračování jejího projektu o další rok, shrnuje přínosy stipendijního fondu takto: “Díky BRIDGE FUND jsem začala pracovat s biokompatibilními materiály na bázi kolagenu vyvinutými skupinou prof. Lucy Vojtové z CEITEC VUT. Zdá se, že tyto materiály pozitivně přispívají k leukemickému růstu na modelu myši, který vyvíjím, a slouží tak jako vhodné prostředí, ve kterém lze leukemické buňky zkoumat. BRIDGE FUND je pro mě také skvělou motivací k tomu posunovat projekt dál s pomocí přínosné zpětné vazby ze strany mých spolupracovníků i Komise pro interdisciplinaritu.”

Termín pro zaslání žádostí je 31. května 2020. Doktorandi CEITEC mohou najít více informací o výzvě včetně formuláře žádosti na stránkách BRIDGE FUND.

 

Zdroj: CEITEC

redakčně upraveno