facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumné centrum CEITEC slaví 10 let

6. 6. 2021
Výzkumné centrum CEITEC slaví 10 let

Přesně před deseti lety, 6. 6. 2011, byl oficiálně schválen projekt CEITEC. Skupina nadšenců pro vědu měla před lety ambiciózní sen založit v Brně multidisciplinární centrum vědecké excelence, které by propojilo nejlepší vědecké týmy z šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí a které by dokázalo přilákat do Brna zahraniční vědecké talenty.

Jiri Salik Slama CEITEC uloženo DKF

Když se před 11 lety podávala projektová žádost, byl CEITEC jen velká hromada papírů, obsahující propracovaný plán zdejší vědecké komunity. Dnes je CEITEC nejen významným vědeckým centrem v regionu, disponující moderními budovami a laboratořemi, ale postupně se stává i respektovaným hráčem na mezinárodní úrovni.

Progresivní institut CEITEC si dokázal za 10 let vybudovat silnou značku rezonující po celé Evropě. A to nejen díky kvalitnímu základnímu výzkumu s vysokou společenskou relevancí, ale také díky svému profesionálnímu institucionálnímu managementu, důrazu na kvalitu pracovního prostředí a svému odhodlání se neustále učit a zlepšovat. Z někdejšího snu se CEITEC postupně vypracoval na úspěšné vědecké centrum s mezinárodním renomé.

Středoevropský technologický institut, známý pod značkou CEITEC (zkráceno z anglického názvu Central European Institute of Technology), je mladé a dynamické interdisciplinární výzkumné centrum zaměřené na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. Multidisciplinární povaha institutu CEITEC a míra, do jaké jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů, nanotechnologií a kybernetiky, z něj činí první výzkumné centrum svého druhu v České republice. Vědci a vědkyně ve výzkumném centru CEITEC působí v osmi oblastech výzkumu: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

Mezinárodnost a reprezentace ČR

Vědci a vědkyně ve výzkumném centru CEITEC působí v osmi oblastech výzkumu: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

Konsorcium CEITEC dnes zaměstnává více než 1 400 lidí z více než 45 zemí světa, kteří pracují na téměř 300 v současnosti realizovaných vědeckých projektech. Vědci a vědkyně každoročně publikují okolo 500 odborných publikací, z nichž více než polovina je v časopisech patřících mezi 25 % nejlepších oborových periodik na světě.

Zdejší týmy aktivně spolupracují s prestižními univerzitami a výzkumnými instituty z celého světa a posouvají hranice lidského poznání v oblastech, které se přímo odrážejí na kvalitě lidského života a zdraví. Vědci a vědkyně se zde zabývají technologiemi budoucnosti, jako jsou například moderní metody editování genomu, molekulární stroje, nebo sofistikovaným výzkumem struktury virů a bakterií až na úroveň jednotlivých atomů. Jejich výsledky pomáhají zlepšovat diagnostiku a léčbu rakoviny, Alzheimerovy choroby, klíšťové encefalitidy a mnoha dalších chorob.

Atrium CEITEC

Úspěch centra přímo závisí na vysoce kvalifikovaných lidech se zahraničními zkušenostmi, kteří zde pracují, a na zcela unikátním technologickém vybavení, které je v rámci jediné organizace jen zřídkakde dostupné. CEITEC poskytuje otevřený přístup k 12 sdíleným laboratořím vybaveným nejmodernějšími technologiemi. Špičkové instrumenty jsou zde přístupné nejen vědcům z centra CEITEC, ale také externím uživatelům z akademického i soukromého sektoru, kteří mají možnost využít velmi unikátní expertízy, jíž vedoucí sdílených laboratoří disponují. Špičkové vybavení, které má CEITEC k dispozici, by však bylo k ničemu bez vysoce kvalifikovaných a motivovaných lidí, které centrum CEITEC zaměstnává.

V zájmu zachování vysokých mezinárodních standardů kvality ve výzkumu je CEITEC pravidelně hodnocen Mezinárodní vědeckou poradní radou (ISAB). Při nedávném hodnocení odborným panelem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, získal CEITEC při své závěrečné oponentuře projektu NPUII nejvyšší hodnocení A1, které potvrzuje vynikající výsledky centra i v mezinárodním porovnání. Odborný orgán vysoce hodnotil vyváženou excelenci ve vědecké i institucionální stránce.

Tento výsledek je vynikající vizitkou společné práce vědeckých, ale také administrativních týmů, které vědce a vědkyně při jejich práci podporují. Výzkumným týmům z institutu CEITEC se opakovaně daří vítězit v národních i mezinárodních grantových soutěžích, a získávat tak finance na výzkum. Zdejší vědci a vědkyně neopomínají ani společenskou roli výzkumu a věnují se také dobrovolným aktivitám v oblasti popularizace vědy. Pravidelně se objevují v českých médiích a informují veřejnost o svých nejnovějších objevech. Letos bude CEITEC, spolu s brněnskou biotechnologickou firmou Photon System Instruments, reprezentovat Českou republiku a českou vědu dokonce na světové výstavě EXPO 2021 v Dubaji.

Cíl: přední evropský lídr v oblasti základního výzkumu živých a materiálových věd

CEITEC se také zasazuje o výchovu nové generace mezinárodně konkurenceschopných vědců a vědkyň, protože dnešní společnost se bez vědy prostě neobejde, jak prokázala i současná koronavirová pandemie. Doktorandi a doktorandky studující v mezinárodní CEITEC PhD School mají možnost přístupu do moderně vybavených laboratoří a ke vzdělávání v mezioborové vědecké komunitě probíhajícím v angličtině.

PhD škola je postavena na takzvaných “Principles for Innovative Doctoral Training” vydaných Evropskou unií za účelem sjednocení kvality evropského doktorského studia. Studující v tomto unikátním doktorském programu získají mentoringovou podporu a jsou systematicky navigováni k úspěšnému a včasnému ukončení doktorského studia. Tento přístup přináší své ovoce a doktorandi se zde mohou pyšnit prvoautorskými publikacemi v impaktovaných časopisech, vítězstvími v národních, ale i mezinárodních soutěžích, a prestižními stipendii.

Brněnský CEITEC je skvělým příkladem toho, že dobře promyšlený plán v kombinaci s týmem kompetentních a odhodlaných lidí společně dokážou za 10 let za proměnit ambiciózní sen o vědeckém centru excelence v realitu. Ambice vědeckého centra CEITEC zde ale nekončí. Centrum nedávno schválilo novou strategii, jejímž cílem je stavět na současných silných stránkách institutu a kombinovat je s příležitostmi brněnského vědecko-technologického ekosystému, který produkuje více než třetinu celosvětové produkce elektronových mikroskopů. CEITEC rozumí potřebám světové vědy i regionálním příležitostem a snaží se jich strategicky využít. A to s cílem stát se předním evropským lídrem v oblasti základního výzkumu živých a materiálových věd, proslulým svými objevy.

„CEITEC si za 10 let existence dokázal vybudovat silné renomé. Ale ve vědě platí jedno trochu kruté pravidlo; jste jen tak dobří jako váš následující objev, na minulost se moc nehraje. Proto je třeba neusnout na vavřínech a stále posouvat CEITEC a jeho vědu na evropskou špičku novými objevy, publikacemi a výchovou vědeckých hvězd budoucnosti,“ uzavírá Pavel Tomančák, ředitel konsorcia CEITEC.

 

 

Zdroj: CEITEC