facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumné centrum RICAIP přispěje k rozvoji průmyslu budoucnosti. Vznikne v Praze i Brně

5. 4. 2019
Výzkumné centrum RICAIP přispěje k rozvoji průmyslu budoucnosti. Vznikne v Praze i Brně

Využití umělé inteligence, decentralizované propojení laboratoří a vznik sítě pro vývoj a ověřování aplikací v moderním vysoce automatizovaném průmyslu v Evropě. Projekt RICAIP, díky podpoře 1,3 miliardy korun, umožní na pražském CIIRC ČVUT a brněnském CEITEC VUT vytvoření výzkumného a inovačního centra, jehož cílem je vývoj virtuálních robotizovaných výrobních linek.

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, ve zkratce RICAIP, v sobě zhmotňuje futuristické pojetí čtvrté průmyslové revoluce, takzvaného Průmyslu 4.0. Vědci budou vyvíjet vzájemně propojené robotické systémy, kde mezi sebou budou výrobní jednotky nejen schopny komunikovat, ale také se vzájemně učit díky umělé inteligenci a spolupracovat s lidskou obsluhou. Strojům i výrobkům bude možné vytvořit digitální dvojče, simulovat výrobu ještě před její realizací a odstranit případné chyby. 

RICAIP

„V rámci projektu RICAIP získá CEITEC VUT v Brně přibližně 450 mil. Kč, které umožní vybudování a provoz testovacího pracoviště, (takzvaný testbed) pro výzkum a ověřování řídicích, diagnostických a robotických systémů pro vysoce automatizovanou výrobu. Příprava testbedu bude zahájena v polovině letošního roku, přičemž technologie budou plně zprovozněny v průběhu roku 2020,“ uvedl profesor Pavel Václavek z výzkumné skupiny Kybernetika pro materiálové vědy, který je za CEITEC VUT hlavním koordinátorem projektu.

Kromě CIIRC ČVUT a CEITEC VUT se na projektu podílí i Německé centrum pro umělou inteligenci (DFKI) a Centrum pro mechatroniku a automatizovanou techniku (ZeMA) v Saarbrückenu. Ohromný úspěch projektu RICAIP podtrhuje to, že je v pouhé desítce úspěšných projektů z celkem dvou stovek podaných žádostí. 

„Řešení projektu a vybudování specializovaného výzkumného a inovačního centra RICAIP umožní, aby CEITEC prohloubil své výzkumné aktivity ve prospěch digitalizace průmyslu. CEITEC tak prostřednictvím RICAIP podpoří a posílí svoji současnou excelenci výzkumu v oblasti umělé inteligence, průmyslové robotiky a pokročilých výrobních systémů," doplňuje Radimír Vrba, ředitel CEITEC Vysoké učení technické v Brně.

 

Zdroj: CEITEC


Projekt podpořila dotace z evropského programu Horizont 2020, který ve výzvě Teaming podporuje rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelentní vědy. Úspěšný byl také další český projekt s názvem CETOCOEN Excellence na kterém se podílejí Masarykova univerzita spolu s University College London, švýcarskou ETH, konsorciem sdružujícím evropské biobanky BBMRI a s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Cílem této platformy je hledání faktorů v životním prostředí, které ovlivňují zdraví a stárnutí člověka.