facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumníci na fóru v Liberci diskutovali o budoucnosti inovací v regionu

20. 9. 2019
Výzkumníci na fóru v Liberci diskutovali o budoucnosti inovací v regionu

Dne 18. září 2019 se konal druhý ročník konference k regionální inovační strategii, která již druhým rokem motivuje k výzkumu v Libereckém kraji. Zúčastnění měli možnost si vyslechnout příspěvky o významu a dopadech inovací, způsobech, jakým je kraj podporuje, a také vidět úspěšné projekty, které v kraji vznikají.

RIS3 fórum mainKonferenci zahájil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který zúčastněné přivítal a zmínil se několika slovy o potenciálu regionu v oblasti výzkumu: „Technologie jsou trend, kterému se musíme postupně přizpůsobovat, ale zároveň je důležité, nechat zde prostor pro lidskost a srdce.“

„Jsme tu, abychom společnými silami vytvořili efektivní prostředí pro ty, kteří mají nápady a zároveň ambice je zde realizovat,“ dodala krajská radní Radka Loučková Kotasová. Na konferenci se i letos vystřídali přednášející z různých institucí a firem, které se soustřeďují na obory tvořících významnou roli v rozvoji konkurenceschopnosti Libereckého kraje.

V prvním bloku pronesl několik slov zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Daniel Všetečka, který zahájil diskusi na téma hlavní potřeby a priority pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací pro období 2021+ a informoval o přípravě Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021+. Následoval příspěvek Technologické agentury ČR, jakožto strategického partnera pro výzkumníky a firmy.

Ve druhém bloku se zúčastnění mohli inspirovat Digitálním inovačním hubem DIGIMAT, který představil zástupce Jihomoravského kraje. Následoval významný partner v oblasti podnikavosti Lipo.ink, který představil nejen své programy, ale také vizualizaci připravovaných prostor rozšířujících portfolio služeb podpory rozvoje nápadů a podnikavosti.

Program zpestřily přednášky úspěšných projektů, které v kraji vznikají. Jako příklad můžeme uvést z oblasti zdravotnictví umělý brzlík tvořený z mikro-nanovlákenného tkáňového nosiče a kmenových buněk, vítěze soutěže O nejlepší Startup TUL – Padák pro drony nebo z oblasti umělé inteligence zařízení pro přepis mluveného slova v reálném čase. Přednášející si zde měli možnost vyzkoušet toto zařízení, které je výsledkem spojení spolupráce akademické a soukromé sféry ve výzkumu.

Fórum ukončila RIS3 manažerka Libereckého kraje Ivana Ptáčková informacemi o aktualizaci Regionální inovační strategie, do jejíhož procesu se můžete zapojit prostřednictvím přihlášky do chystaných pracovních skupin na tomto odkazu a společně s námi stanovit priority pro nadcházející období.

 

Zdroj: RIS3 fórum