Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

1. 11. 2017
Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

  • P209 – Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
  • P305 – Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
  • P401 – Filosofie, teologie, religionistika
  • P405 – Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
  • P503 – Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie

Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení navrhujícího subjektu, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko. Nominováni mohou být kandidáti z řad českých, ale i zahraničních vědců žijících a působících v České republice.

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení. Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2018 je třeba zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 30. listopadu 2017.

Návrhový list stejně jako další informace naleznete na webových stránkách GA ČR

 

Zdroj: Grantová agentura ČR