facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vzdělávací centrum Didaktikon přivítalo první návštěvníky

11. 9. 2022
Vzdělávací centrum Didaktikon přivítalo první návštěvníky

V úterý 6. září se slavnostně otevřelo vzdělávací centrum Didaktikon v Kampusu Hybernská, na jehož vybudování se podílela Univerzita Karlova a hlavní město Praha. Na návštěvníky čeká desítka mezioborových a interaktivních exponátů i řada akcí. Pro školy je zdarma. Veřejnosti bude tento měsíc otevřeno každý čtvrtek.

Didaktikon1

Prorektor UK Martin Vlach (zleva), manažerka a odborná garantka centra Tereza Martínková Bártlová a část tvůrců expozic.

Co je to láska? Jak se šíří zvuk? Jak nás klame zrak? Kolik vědy je v oblíbeném seriálu Simpsonovi či co už umí umělá inteligence? I těmito otázkami se zabývali první návštěvníci vzdělávacího centra Didaktikon, kteří do Kampusu Hybernská zavítali při slavnostním otevření v úterý 6. září.

Vzdělávací a kreativní centrum Didaktikon je společným projektem magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy a cílí zejména na žáky a studenty základních a středních škol a jejich pedagogy. Nabízet bude i akce pro širokou veřejnost či kurzy Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy a vzdělávací kurzy pro pedagogy. Mezi nejbližší akce pro veřejnost patří například Evropský den jazyků, který připadá na 30. září, FameLab a Noc vědců. Kompletní program naleznete na webu didaktikon.cz.

„‎Cílem Didaktikonu je nejen přiblížit mladým lidem kreativní formou vědecké poznatky a obory pěstované na Univerzitě, ale také předávat pedagogické know-how. Není to jen o exponátech, ale vytváříme i další didaktické aktivity a umíme pracovat s učiteli tak, aby návštěva byla pro žáky a studenty skutečně přínosná,“ vysvětloval během slavnostního zahájení prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach.

„Jsem šťastný. Šťastný, že se to povedlo. Nadšení lidí, kteří po celou dobu a zejména poslední týdny realizovali náš bláznivý nápad, je obdivuhodné,“ řekl pro UK Forum prorektor Vlach, jeden z otců myšlenky, která vznikla před několika lety „u piva“. A dodává: „Nečekejte tradiční science centrum, to naše je trochu jiné, ‚punkové‘ – mnohé vznikalo svépomocí, ale myslím, že má srdce a unikátní obsah a návštěva bude skutečným zážitkem.“

Centrum se rozkládá na ploše 800 metrů čtverečních ve čtvrtém patře budovy A Kampusu Hybernská a aktuálně nabízí desítku instalací a jednu únikovou hru. „Unikátnost expozic spočívá v tom, že jsou opravdu mezioborové. Každý z exponátů byl vytvořen na základě spolupráce odborníků a odbornic z více oborů na Univerzitě Karlově. Všichni známe různé exponáty ze science center, které jsou sice zajímavé, ale jsou mnohdy zaměřené jen na jeden konkrétní jev, na jeden vědecký obor. Chtěli jsme ukázat, že v reálném světě nic nefunguje samostatně, ale jde o spojení mnoha vědeckých disciplín,“ říká matematička Tereza Martínková Bártlová, manažerka a odborná garantka Didaktikonu.

Mezioborovost při slavnostním zahájení ocenila i rektorka UK Milena Králíčková. „Jsem hrdá, že se Univerzitě Karlově a Praze podařilo vybudovat skutečně mezioborové vzdělávací centrum, které nemá obdoby a věřím, že dnešních deset exponátů je jen začátek. Pro mě osobně je Didaktikon důkazem, co vše lidé na Univerzitě Karlově dokáží. Nechybí jim nadšení a odhodlání dělat to co nejlépe.“

Didaktikon2

Jaké exponáty na vás při návštěvě čekají?

Automat na filozofické divadlo

Co je dobro? Spočívá smysl života v práci? A má život vůbec smysl? Co je láska a co je dobrá smrt? Několik z otázek, kterými se budou zabývat studenti v roli filozofů a vědců. Projekt vychází z problémově orientovaného přístupu ke středoškolské výuce filozofie. Cílem je rozvíjet myšlení studentů skrze tematizaci aktuálních problémů napříč dějinami a obory. Desítku nejdůležitějších otázek pro současnost či budoucnost světa zformulovali sami studenti Gymnázia Na Vítězné pláni, FF, HTF a MFF UK. Díky konceptu filozofického divadla studenti rozvíjejí schopnost interpretace, argumentace a diskuze.

Didaktikon3

Energie a souměrnost v přírodě

Symetrie a energie – centrální motivy expozice o živé a neživé přírodě. Smyslem je představit koncepty, které jsou důležité pro všechny přírodovědné obory a mají významný přesah do oborů dalších, například společenskovědních. Návštěvníci si vyzkouší, jakým způsobem funguje svět symetrie molekul a krystalů. Nebo si například složí Českou republiku jako 3D puzzle.

Didaktikon4

Rodinné hudební světy romského primáše

Interaktivní virtuální výstava využívající etnomuzikologickou i romistickou expertizu představuje pozoruhodnou hudebnickou rodinu romského primáše Jožky Feča. Zachycuje minulost i současnost komplexního světa ojedinělé hudebnické rodiny, její různotvarou kreativitu i sociální aktivity. Představení hudebního světa rodiny Fečových nabízí intimní vhled do transformace romské hudební tradice v Československu 20. století i do procesu „dělání hudby“ jako profese, zábavy a služby s přesahem do komunitní práce i jako zdroje energie.

Didaktikon5

Život s umělou inteligencí

Jak vypadá a bude vypadat život s umělou inteligenci (AI) a co to vlastně je, a není? Odpovědi nabídne expozice, kterou spoluvytvářeli lidé a umělá inteligence. „Krajinu, kterou kolem sebe vidíte, vygenerovala umělá inteligence, světelný prvek na stropě je zase dílo lidské. Hlavním prvkem expozice je interaktivní stůl, na kterém ukazujeme umělou inteligenci v kontextu různých oborů lidské činnosti, například umění, medicíny, práva či náboženství. Ukazujeme, co umělá inteligence umí, co by mohla umět a kde jsou její omezení a rizika," říká jeden z autorů Rudolf Rosa.

Didaktikon6

Rok distanc

Co vše změnila covidová pandemie a související distanční výuka? Interaktivní výstava reflektuje rok distančního vzdělávání v tvůrčích oborech. Cílem projektu je zpřístupnit a přiblížit know-how jednotlivých pedagogů a pedagožek (většinou se jedná současně o činné umělce a umělkyně) ve výuce tvůrčích předmětů. A to jednak prezentací zajímavých děl, která vznikla v rámci praktických předmětů vyučovaných on-line, ale také výpověďmi vyučujících a studujících vztahujícími se k tomu, jaké posuny museli udělat, co se sami za této situace naučili a jak lze nové znalosti využít do budoucna.

Didaktikon7

Simpsonovi ve vědě

Kolik vědy je v oblíbeném seriálu Simpsonovi? Seriálem se prolíná celá řada (na první pohled bezvýznamných) narážek, které ale v sobě často skrývají nějakou hlubší vědeckou pointu. Návštěvníci se prostřednictvím konkrétních příkladů a ukázek seznámí s některými vědeckými momenty seriálu a dostanou další vysvětlení dané problematiky v širším kontextu.

Didaktikon8

Attentat 1942 – Historie hrou

Herní studio Charles Games tvoří mezinárodně oceňované historické výukové počítačové hry. Návštěvníci se v centru Didaktikon seznámí s hrou Atentát. Expozice dále představuje hry jako interaktivní médium pro výuku historie. Součástí budou také miniprezentace vysvětlující provázanost jednotlivých oborů při vzniku her a představení her různého charakteru a zaměření.

Didaktikon9

Překvapivá optika

Projekt se skládá z několika samostatných experimentů, které ukazují optické jevy ne zcela tradiční formou. Součástí je představení deformace obrazu pomocí válcových zrcadel a skupiny rovinných zrcadel. Pomocí USB mikroskopu si návštěvníci budou moci prohlédnout například jednotlivé pixely na displeji svého mobilního telefonu. A na závěr si procvičí mozek pomocí netradičních optických klamů.Didaktikon10

Fonoskop

Jak se šíří zvuk? Expozice staví na jednoduchém principu vizuálního a fyzického zobrazení akustických vln, tak jak je vnímá lidské ucho v rámci jazykové komunikace. Vše je demonstrováno na fyzických exponátech napodobujících artikulační ústrojí či demonstrujících vlnové jevy. Tento princip je rozveden po několika liniích formou prezentací, her a experimentů, tak aby návštěvníci získali komplexní představu nejen o charakteru signálu jako takového, ale také o jeho interpretaci posluchačem a jeho produkci mluvčím.

Didaktikon11

SAMSA: S mobilní aplikací německou historií Prahy

Dějiny Prahy jsou nerozlučně spjaty mimo jiné s jejím německým obyvatelstvem. SAMSA zavádí uživatele na místa, jež nesou stopu působení německy mluvících architektů, výtvarníků, literátů, hudebníků, spolků, škol a dalších institucí. U každého místa appka nabízí poutavý a zajímavý výklad k jeho vývoji v kontextu politických dějin a dějin architektury, informuje o roli místa v kulturním životě a přidává současné i historické fotografie. Reflexe plurikulturního a vícejazyčného charakteru dějin českých zemí stále zůstává výzvou (nejen) pro výuku dějin na středních školách. Projekt zprostředkovává znalosti, které jsou východiskem k takové reflexi, a zároveň nabízí linie, jež může tato reflexe sledovat.

Didaktikon12

Úniková hra: Nouzový stav

„Na slavnostní otevření jsme si připravili ukázku venkovní únikové hry Nouzový stav, která je zaměřená na překonávání kognitivní mlhy – postcovidového stavu, kdy má člověk nejasné myšlení, nemůže se soustředit a podobně. Hra ukazuje a přináší užitečné tipy, jak tento stav překonávat pomocí jazyků,“ říká Martina Vokáčová z FF UK, jedna z autorek hry. ‎

V nabídce je i únikovka Poslední mluvčí, která se zabývá tématem jazykové diverzity. Návštěvníci tím, jak prochází hrou, postupně chápou, na jakých principech jsou založeny jiné jazyky světa a proč je podpora jazykové diverzity užitečná a jak ovlivňuje náš pohled na svět, a v konečném důsledku i svět samotný. Zahrát si bude možné například 30. září během akce Evropský den jazyků.

Didaktikon13

 

uk forum

Autorka: Pavla Hubálková

Foto: Martin Pinkas

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.