facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vzniká nový Národní institut virologie a bakteriologie

22. 6. 2022
Vzniká nový Národní institut virologie a bakteriologie

Skoro tři desítky špičkových vědeckých týmů z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci vytvoří robustní výzkumnou síť zaměřenou na studium virů a bakterií a vývoj nové antivirové a antibakteriální léčby. 

Vznikající Národní institut virologie a bakteriologie je financován z prostředků EU částkou 1,3 miliardy korun v rámci programu Exceles Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pandemie Covid-19 odhalila, že ačkoli v Česku působí řada špičkových vědeckých týmů zaměřujících se na viry, bakterie a hledání nových léků, chybí tu společná odborná a výzkumná základna. Vědecké týmy tak působí do značné míry izolovaně či jen v rámci úzce zaměřených spoluprací.

Právě to má napravit vznikající Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB), který má za cíl vědce účinně propojit a zlepšit koordinaci jejich kapacit při zvládání nových epidemií. Rolí NIVB bude současně poskytovat odborná stanoviska a konzultace vedoucím představitelům země, což je klíčové pro účinnou reakci v případě potenciálních nových epidemií.

„Covid velmi živě a bolestně ukázal, že epidemie mají potenciál převrátit i naši vyspělou společnost a způsob života naruby. Ukázal také, že v Česku máme špičkové vědecké týmy, které dělají výzkum na světové úrovni, ale už nemáme zastřešující platformu, která by je propojovala, usnadnila jejich spolupráci a poskytovala odborná doporučení politikům či orgánům, které mají na starosti potřebná opatření. Jsem velmi rád, že tu konečně vzniká taková platforma vizí, která propojí výzkum v této oblasti, a jsem hrdý, že její vznik koordinuje náš ústav,“ řekl při příležitosti vzniku nového Národního institutu virologie a bakteriologie Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB.

Hlavním koordinátorem vznikajícího centra je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Do konsorcia je zapojeno celkem 28 vědeckých týmů z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, ÚOCHB, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR.

„Vytváříme platformu, která propojí špičkové výzkumné týmy v Česku, zintenzivní jejich spolupráci, ale také umožní vědcům získat to nejmodernější přístrojové vybavení a efektivně je sdílet. Důležitým přínosem bude také lepší koordinace v krizových situacích a při hledání vědeckého konsensu v otázkách, které hýbou společnost,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský, hlavní řešitel a vědecký koordinátor projektu.

Výzkum konsorcia se bude soustředit na tři hlavní oblasti: studium interakce mezi viry či bakteriemi a hostiteli, tedy např. porozumění mechanismům, jak se viry a bakterie v infikovaných organismech množí, jak využívají zdroje hostitelů ve svůj prospěch či jak způsobují onemocnění; studium imunitní odpovědi napadeného organismu, vrozené a získané imunity proti patogenům; a výzkum a vývoj nových diagnostických nástrojů a léčiv proti infekčním onemocněním.

„NIVB vytvoří unikátní výzkumnou platformu v oblasti virologie a bakteriologie v České republice a pomůže sjednocovat dosavadní roztříštěný výzkum v této oblasti. Věřím, že bude tvořit počáteční stádium pro vytvoření národního institutu zaměřeného nejen na výzkum infekčních nemocí a vývoj nových léčiv proti nim, ale i šířeji na dopady těchto chorob na společnost, prevenci a modelování možného rizikového vývoje. Po takovém komplexním centru, které byl bylo obdobou například německého Institutu Roberta Kocha a podobných pracovišť v zahraničí, Akademie věd – zatím marně – volá od počátku pandemie Covid-19," řekla Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Projekt NIVB je financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Exceles, který se zaměřuje na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví. Program Exceles je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

 

Zdroj: ÚOCHB AV ČR