facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vznikne nové výzkumné centrum zaměřené na molekulární život rostlin

6. 9. 2022
Vznikne nové výzkumné centrum zaměřené na molekulární život rostlin

Excelentní výzkumné centrum zaměřené na molekulární život rostlin vznikne na Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Biologické centrum díky evropskému grantu v programu ERA Chair založí dvě nové výzkumné skupiny v molekulární biologii rostlin, posílí infrastrukturu rostlinného výzkumu a ustaví šestičlennou mezinárodní vědeckou radu vedenou předním rostlinným biologem Jiřím Frimlem.

Bc il

Nové výzkumné centrum vznikne díky programu ERA Chair. Tento program je součástí rámcového programu Horizon Europe zaměřeného na financování výzkumu a inovací. Za posledních šest let v evropské konkurenci uspělo jen devět projektů z České republiky. Letos grant získaly čtyři české instituce. Kromě Biologického centra AV ČR je to Filosofický ústav AV ČR, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci. Jihočeský projekt s názvem MOLIPEC odstartuje v lednu 2023. Již nyní ale centrum hledá kandidáty na nové lídry výzkumných týmů.

Efektivní zemedělství v době klimatické změny

Rostlinná biologie patří ke stěžejním pilířům přírodních věd a krom jiného přináší zásadní poznatky o mechanismech vývoje a adaptace rostlin, které jsou důležité pro efektivní a udržitelné zemědělství. V současnosti, kdy společnost čelí bezprecedentním výzvám, jako jsou změna klimatu a znečištění životního prostředí a zároveň rychlý růst lidské populace, bude význam rostlinného výzkumu stále důležitější.

„Pokud chceme při úbytku a snižující se kvalitě orné půdy a při stále nepříznivějších environmentálních podmínkách zvýšit výnos plodin, neobejdeme se bez znalosti základních molekulárních mechanismů adaptace rostlin na měnící se prostředí. Jsem přesvědčená, že díky tomuto prestižnímu evropskému grantu Biologického centra a také díky zapojení profesora Frimla přinese Akademie věd další nové poznatky o molekulárním životě rostlin, které budou v budoucnu nezbytným nástrojem pro udržitelné zemědělství,“ říká Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Evropský grant z výzvy ERA Chair putuje na Ústav molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR, potrvá pět let, od roku 2023 do roku 2027, a je financován více než 2,5 miliony eur (63 mil. Kč). Díky projektu MOLIPEC vzniknou dvě nové výzkumné skupiny vybrané v mezinárodním výběrovém řízení, které se zaměří na moderní přístupy pro zodpovězení aktuálních otázek v molekulární biologii rostlin. Posílí se servisní podpora a základní infrastruktura pro pěstování rostlin v kontrolovatelných podmínkách a konfokální mikroskopie umožňující sledování dějů v rostlinných buňkách.

BC Branisovka

Areál Biologického centra AV ČR v Branišovské ulici v Českých Budějovicích.

Mentoring i zahraniční stáže

Zkušenosti si v rámci nového centra budou výzkumníci a studenti předávat v mentoringových programech a na zahraničních stážích. Výsledky rostlinného výzkumu budou systematicky sdíleny s odbornou a laickou veřejností. Zároveň bude založena šestičlenná mezinárodní rada předních odborníků z oboru, kteří posílí excelentní výzkum rostlin na Biologickém centru. Jejím předsedou bude profesor Jiří Friml. Rozhovor s Jiřím Frimlem pro Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

Rostlinný biolog Jiří Friml patří k nejcitovanějším českým vědcům na světě. Je držitelem významných výzkumných grantů a získal řadu evropských a amerických ocenění za svůj vědecký přínos. Vedl výzkumnou skupinu věnující se rostlinné molekulární biologii na univerzitě v německém Tübingenu, byl profesorem v belgickém Gentu a nyní působí na vědeckém institutu ISTA v Rakousku (Institute of Science and Technology Austria). Na Biologickém centru Jiří Friml zasedá od roku 2019 v mezinárodní radě International Advisory Board. S projektem MOLIPEC se rozšíří manažerské a mentorské působení Jiřího Frimla v českém výzkumném prostoru.

„Máme obrovskou radost z projektu prestižního evropského programu ERA Chair vedeného Jiřím Frimlem. Umožní nám ještě více posílit mezinárodní charakter Biologického centra Akademie věd České republiky i vnímání kvalitního vědeckého výzkumu v Českých Budějovicích vědeckou komunitou v zahraničí,“ říká ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer.
Jiri Friml

Rostlinný biolog Jiří Friml

Zdroj: Biologické centrum AV ČR

Redakčně upraveno.