facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Základy spolupráce na efektivním využívání CO2

16. 3. 2019
Základy spolupráce na efektivním využívání CO2

Česká technologická platforma biosložek pro dopravu a chemický průmysl, Svaz chemického průmyslu ČR a Technologické centrum Akademie věd ČR uspořádaly dne 7. března 2019 národní seminář na téma CO2 jako zdroj pro chemický průmysl, dopravu, energetiku, stavebnictví či zemědělství s pracovním názvem „CO2 – Source for Chemical Industry and Transport“.

„Jsem velmi rád za iniciaci tohoto semináře, který zahájí aktivní a hlavně koordinovanou spolupráci výzkumných pracovišť Akademie věd, vysokých škol, podniků a veřejné správy na výzkumu a aplikacích spojených s využíváním odpadního CO2 v průmyslu a energetice - včetně paliv a procesů P2X – ukládání elektrické energie do chemikálií a paliv. Jedině tak se dá tato složitá situace řešit.“ Uvedl na úvod semináře senátor Jiří Drahoš, který se ujal moderování celé akce. Velmi profesionálně zde také zúročil své dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.

CO2 platforma průmyslu a doravy 01

Výzkum a průmyslové aktivity zaměřené na efektivní využití CO2 se zaměřují na transformaci elektrické energie, vody a CO2 do průmyslově využitelných chemikálií. Tento proces se nazývá Power to chemicals, resp. POWER to X, kde X představuje širší aplikační potenciál v rámci cirkulární ekonomiky. V současnosti jsou tyto aktivity velmi roztříštěné (a to nejen v ČR) a snahou semináře bylo dát všechny důležité aktéry dohromady. Jedním z dlouhodobějších cílů této iniciativy je vytvořit v České republice evropský demonstrátor pro technologie na transformaci CO2 a P2X.

„Nárůst teplot o dva stupně by mohly vést globálně k ročním nákladům na škody spojené s klimatickými změnami ve výši až 120 miliard EURO, pokud by šlo o nárůst teploty o tři stupně, pak se pohybujeme v odhadech 190 miliard EURO v nákladech na škody; toto jsou odhady Evropské agentury pro životní prostředí. Evropská unie se přihlásila ke svým závazkům vyplývajícím z ratifikace Pařížské dohody (2015-2016) snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 až o 40 % oproti stavu v roce 1990.“ Řekl v úvodu svého vstupu Michal Pazour z oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR, které bylo hostitelem setkání.

V prvním bloku programu, který informoval účastníky o různých alternativních technologiích pro výrobu energie a nakládáním s CO2 tak, aby se nedostávalo do atmosféry, dále vystoupili Leoš Gál předseda České technologické platformy biosložek pro dopravu a chemický průmysl (ČTPB), Jiří Pohl ze Siemens Mobility s.r.o. a Petr Wolf z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB ČVUT) v Buštěhradu.  

„Podle evropské asociace solární energie, ve které máme také českého zástupce, považuje solární energii za tu, která má potenciál být dlouhodobým hráčem na poli udržitelné energie, když si představíme, že za hodinu dopadá na Zemi takové množství energie, které lidstvo spotřebuje za rok. Je jen nezbytné najít cestu, jak tuto energii sezónně ukládat,“ upozornil k tématu využití Slunce Leoš Gál.

O tom, že se jedná o složitější problematiku, svědčí i účast významných odborníků z oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, vysokého školství, průmyslu a ministerstev.

Seminář, na kterém se sešlo na 80 odborníků, vytvořil základ pro budoucí širší spolupráci v podobě odborné platformy zaměřené na začlenění ČR do první ligy evropského výzkumu v této oblasti a s důrazem na užší spolupráci české vědy a českého průmyslu tak, aby výsledky výzkumu bylo možné i v rámci ČR komercionalizovat. Abychom systémově plnili naše závazky v oblasti redukce CO2 však bude nezbytná i konsenzuální širší odborná i politická podpora.

 

Zdroj: TC AV ČR