facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Premiér Andrej Babiš předal v pondělí 29. října 2018 za účasti předních osobností české vědy Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace reprodukčnímu biologovi a genetikovi Jaroslavu Petrovi. Popularizaci výzkumu se věnuje již déle než 25 let.

30. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy mohou podávat významní odborníci, kteří dosáhli přesvědčivých výsledků v základním výzkumu. Důležitým požadavkem je schopnost s nadhledem posoudit širší úsek oboru.

23. 10. 2018

Grantová agentura ČR

Šestý ročník konference o cestě k úspěšnému podnikání UP Business Camp proběhne 24. listopadu 2018 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Letos bude rozšířen o blok věnovaný hi-tech startupům a technologiím na akademické půdě.

22. 10. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Vláda schválila na svém jednání dne 17. října 2018 návrh na udělení Národní ceny Česká hlava Jaroslavu Doleželovi, vedoucímu Centra strukturní a funkční genomiky rostlin z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

17. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) Eva Zažímalová udělila v úterý 16. října 2018 ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu, popularizaci vědy a také ceny pro mladé vědecké pracovníky. Celkem bylo v Lannově vile v Praze oceněno 10 významných vědců.

16. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na jmenování rektorem Vladimíra Sedlaříka. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky.

16. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu poptává odborníky na hodnocení projektů výzkumu a vývoje v souvislosti s vyhlášením čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO.

16. 10. 2018
Z domova
Array
(
)

Příští rok by se v Olomouci měly konat Česko-izraelské inovační dny. Věnovat se budou informačním technologiím a inovacím ve zdravotnictví. Při přípravě akce se už nyní sešli partneři projektu, mezi kterými je Univerzita Palackého v Olomouci.

14. 10. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Ve středu 10. října 2018 podepsali předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) Alice Valkárová a předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Konvalinka memorandum o spolupráci. Společným cílem je synergický rozvoj podpůrných aktivit, směřujících k provázanosti základního a aplikovaného výzkumu, jakožto vzájemně nepostradatelných součástí inovačního procesu.

12. 10. 2018

TA ČR

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 proběhne pátý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR). V rámci programu se bude konat v dopoledních hodinách mezinárodní konference s názvem Research Valuation, která se zaměří na mladou generaci v kontextu změn, které přináší inovace a nové technologie. Celý den bude zakončen kulturně-společenským galavečerem při příležitosti předávání cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu.

11. 10. 2018

TA ČR