facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

První sedmiletku má za sebou interní Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU), která do loňského roku v rámci oblasti podpory výzkumu pomohla už téměř stovce projektů, mezi které rozdělila přes 160 milionů korun. Největší část se přitom rozdělila prostřednictvím pěti výzkumných programů podporujících především excelentní výzkum.

9. 7. 2019

Masarykova univerzita

Projekt Věda fotogenická je soutěž pro zaměstnance Akademie věd ČR. Letos se koná již po šesté a jejím cílem je sestavení reprezentativního kalendáře, který bude tvořen z těch nejlepších soutěžních snímků. Fotografie budou také vystavovány po celé ČR v rámci putovní výstavy. Hlasujte a rozhodněte o nejlepším snímku soutěže.

8. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Stipendisté Fulbrightova programu se sešli v Praze na orientaci před odjezdem do USA. V následujícím akademickém roce bude ve Spojených státech pracovat na svém výzkumu, studovat a nebo přednášet 31 českých studentů a vědců.

8. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Unikátní detektory vyvinuté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) se v pátek 5. července 2019 vydaly na cestu na oběžnou dráhu Země. Jsou umístěné v modulu, který společně připravila FJFI, společnost esc Aerospace a Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF).

6. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Řízením Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest byl dočasně pověřen Patrik Reichl. V agentuře působí již 14 let, posledních 5 let vedl regionální kancelář v Brně. Vystřídal tak Silvanu Jirotkovou, která se nadále bude věnovat již jen agendě náměstkyně ministra průmyslu a obchodu.

4. 7. 2019

CzechInvest

V úterý 1. října 2019 proběhne v refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostní předání Ceny předsedkyně Grantové agentury České republiky.

4. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Rektoři pěti českých veřejných vysokých škol včera v Císařském sále Karolina podepsali Chartu Asociace výzkumných univerzit ČR. Chtějí tak zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci.

3. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Zástupce ředitele pro strategii Jihomoravského inovačního centra (JIC) David Uhlíř se stal novým prezidentem sítě evropských inovačních center European Business and Innovation Center Network (EBN). Rozhodlo o tom hlasování správní rady, které tvoří zástupci více než dvou set členských organizací z celé Evropy.

2. 7. 2019

JIC

Cílem Středočeského programu mobility, pro excelentní výzkum, inovace a technologie, který nedávno schválili zastupitelé kraje, je příliv špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí, včetně českých vědců působících momentálně jinde než v ČR, do výzkumných center ve Středočeském kraji. Program počítá s náklady přes 41 milionů korun a jeho výsledkem by mělo být přilákání až třiceti špičkových vědců.

2. 7. 2019

SIC

Čtyři přední čeští vědci ve čtvrtek 27. června převzali z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové čestné medaile Akademie věd. Oceněnými jsou imunolog Václav Hořejší, fyzikální chemik Pavel Kratochvíl, fyziolog Jaroslav Kuneš a fyzik pevných látek Vladimír Nekvasil.

1. 7. 2019

Vědavýzkum.cz