facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

V pořadí již 18. ročník Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky, se koná od 5. do 11. listopadu 2018. Jde o největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Jako každý rok nabídne návštěvníkům bohatý program.

5. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 31. října 2018 se v Liberci uskutečnil první ročník konference RIS3 fórum s podtitutem Liberecký kraj kreativní, podnikavý a přitažlivý pro talenty a investice, který byl součástí projektu  Smart akcelerátor Libereckého kraje.

4. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v Ostravě konalo setkání s názvem Inovační vývar. Podnikatelé, technologičtí vizionáři, zástupci akcionářů Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC) a další aktéři, kteří se podílí na rozvoji prostředí pro podnikání a inovace v Moravskoslezském kraji zhodnotili dosavadní rok a čtvrt práce inovačního centra.

3. 11. 2018

MSIC

Další z českých vysokých škol rozhodovala o novém rektorovi. Po Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) si dnes kandidáta na rektora pro další funkční období zvolila také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Akademický senát poslal stávajícího rektora Martina Baleje do druhého funkčního období již v prvním kole.

31. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Již potřetí se do Brna sjely více než dvě desítky uznávaných vědeckých kapacit ze světových institucí, aby zhodnotily výsledky práce odborníků z CEITECu. Zahraniční experti se ve dnech 29. - 30. října osobně potkali s vědci z CEITECu, zhodnotili výsledky jejich práce a také vědecký posun za uplynulé čtyři roky.

31. 10. 2018

CEITEC MU

Premiér Andrej Babiš předal v pondělí 29. října 2018 za účasti předních osobností české vědy Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace reprodukčnímu biologovi a genetikovi Jaroslavu Petrovi. Popularizaci výzkumu se věnuje již déle než 25 let.

30. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy mohou podávat významní odborníci, kteří dosáhli přesvědčivých výsledků v základním výzkumu. Důležitým požadavkem je schopnost s nadhledem posoudit širší úsek oboru.

23. 10. 2018

Grantová agentura ČR

Šestý ročník konference o cestě k úspěšnému podnikání UP Business Camp proběhne 24. listopadu 2018 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Letos bude rozšířen o blok věnovaný hi-tech startupům a technologiím na akademické půdě.

22. 10. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Vláda schválila na svém jednání dne 17. října 2018 návrh na udělení Národní ceny Česká hlava Jaroslavu Doleželovi, vedoucímu Centra strukturní a funkční genomiky rostlin z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

17. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) Eva Zažímalová udělila v úterý 16. října 2018 ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu, popularizaci vědy a také ceny pro mladé vědecké pracovníky. Celkem bylo v Lannově vile v Praze oceněno 10 významných vědců.

16. 10. 2018

Vědavýzkum.cz