facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Ve dnech 15. a 16. května 2019 se v pražském hotelu Pyramida sešli příznivci transferu znalostí na již 7. ročníku národní transferové konference, kterou tentokrát hostila Univerzita Karlova. První den přinesl zajímavé diskuse i přenášky zahraničních hostů. V rámci inovačního veletrhu Via Carolina se druhý den představily projekty vznikající na půdě nejstarší české univerzity.

17. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Už více než dvacet let se při léčbě leukémií a lymfomů pocházejících z B-lymfocytů využívá látka rituximab, která cílí na molekulu s názvem CD20. Stále se ale neví, jakou funkci vlastně tato molekula má. Změnit se to snaží Gabriela Pavlasová, která pracuje v institutu CEITEC Masarykovy univerzity a na Interní hematonkologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

14. 5. 2019

Masarykova univerzita

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se bude pod záštitou Akademie věd ČR konat konference s názvem Výsledky Strategie AV21. Prezentovat výsledky interdisciplinárních výzkumných programů, které reagují na aktuální společenské výzvy, přijdou na konferenci jejich koordinátoři.

14. 5. 2019

Akademie věd ČR

Fyzikální ústav AV ČR nebo také Ostravská univerzita rozšířily skupinu vědeckých a univerzitních pracovišť oceněných významným evropským certifikátem HR Excellence in Research Award. Evropská komise tuto cenu uděluje pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů a zaručování profesionálních a etických pracovních podmínek.

13. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Badatelé z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústavu AV ČR naprogramovali aplikaci, která umožňuje vizualizovat data z hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+. Navázali tak na předchozí debaty, během nichž zaznamenali potřebu například Akademie věd ČR či Grantové agentury ČR vylepšit přístup k datům o české vědě.

12. 5. 2019

Akademie věd ČR

Fakulta elektrotechnická a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze spojily své síly a založily Výzkumné centrum informatiky (Research Center for Informatics – RCI). V rámci projektu byl vybudován nejvýkonnější počítačový klastr pro výzkum umělé inteligence v ČR v hodnotě 41,6 milionu korun. Toto jedinečné zařízení, které se svým výkonem řadí mezi superpočítače, se nachází v podzemí historické budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí.

11. 5. 2019

České vysoké učení technické v Praze

Projekt Věda fotogenická 2019 je každoroční fotografická soutěž pro zaměstnance Akademie věd ČR. Výsledkem letošního ročníku bude reprezentativní kalendář sestavený z vybraných snímků a výstava snímků po celé ČR.

10. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 16. května 2019 se uskuteční v pořadí druhý Mezinárodní den světla. Laserová centra Fyzikálního ústavu AV ČR ELI Beamlines a HiLASE se do akce zapojí se speciálním programem a mimořádným dnem otevřených dveří.

9. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Naplňování Dlouhodobého záměru UHK 2016 – 2020 nebo třeba snaha přiblížit se praxi na vyspělých a renomovaných vědecko-výzkumných a univerzitních pracovištích. To jsou jen některé z mnoha motivů, které vedly vedení Univerzity Hradec Králové k vybudování koncepce celouniverzitních výzkumných směrů.

8. 5. 2019

Univerzita Hradec Králové

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) se po sedmi letech vyjednávání stal členem Klimatického inovačního společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT Climate-KIC). Pro země V4 bude navíc CzechGlobe fungovat jako „hub“ zastřešující výzkumnou spolupráci v oblastech zasažených klimatickou změnou.

7. 5. 2019

CzechGlobe