facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zrakově postižení lidé byli v muzeích a galeriích dosud odkázáni na víceméně jednostranný výklad informací poslechem, obzvláště pokud se jednalo o exponáty, kde bližšímu kontaktu bránila vysoká hodnota, nebo by se dotykem nenávratně poničil povrch.

30. 11. 2016

Ondřej Štefek

Ve čtvrtek 1. prosince se do Pardubic sjede 43 rektorů českých veřejných, státních i soukromých škol na 138. Plénum České konference rektorů k projednání aktuálních témat českého vysokého školství.

29. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Dne 24. listopadu se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) konala přeshraniční odborná konference s názvem „Aktuální schválené vysokoškolské projekty v oblasti výzkumu a inovací v Euroregionu“.

29. 11. 2016

JCTT

Novou možnost vzniku hvězd ve vesmíru pozorovaly astrofyzičky z Masarykovy univerzity a Akademie věd České republiky. Zabývají se sledováním takzvaných mezihvězdných bublin, které se vytváří v okolí velmi hmotných a zářivých hvězd. Nedávno zaznamenaly srážku těchto bublin, díky které vznikly v místě kolize další nové hvězdy. Jejich práci publikoval prestižní časopis Astronomy & Astrophysics.

29. 11. 2016

MUNI

Ministerstvo školství udělí ceny v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016. Slavnostní předání se uskuteční 30. listopadu 2016 od 15 hodin v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

28. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Vybrané technologie a projekty, které z univerzitního prostředí přesahují až do praxe, ale taky neformální setkání s kolegy a možnost si některé vynálezy skutečně osahat. Takový bude den otevřených dveří TT Day pořádaný Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Akce se koná 30. listopadu od 15 do 19 hodin v prostorách CTT na Komenského náměstí v Brně.

25. 11. 2016

MUNI

V Praze se 14.11. konalo již druhé pokračování akce pod názvem Snídaně s předsedou, jejímž hlavním cílem bylo více představit Úřad průmyslového vlastnictví široké podnikatelské veřejnosti.

23. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum Akademie věd zveřejnilo Analýzu výročních zpráv o hospodaření veřejných vysokých škol za roky 2011 - 2015.

23. 11. 2016

TC AV ČR

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dokázali sledovat chemické přeměny jednotlivých molekul na povrchu stříbra a prokázali přenos chirality v průběhu těchto reakcí. Jejich objev si našel cestu na stránky prestižního vědeckého časopisu Nature Chemistry.

22. 11. 2016

FZÚ a ÚOCHB

Ve středu 23. listopadu 2016 od 17 hodin se v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně uskuteční otevřená beseda s letošními laureáty Ceny Neuron. Můžete se seznámit s životními příběhy a postoji šesti vědců, kteří budou následně oceněni za přínos světové vědě.

22. 11. 2016

Vědavýzkum.cz