instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Teprve jako druhý český vědec v historii získal Pavel Hobza prestižní vědecké ocenění Světové asiciace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC).

7. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

V aktuálním čísle časopisu Hospodářské komory si můžete mimo jiné přečíst bilanční rozhovor s Miroslavem Krejčíkem, majitelem úspěšné technologické firmy, nazvaný "Více peněz pro vědu".

7. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Poslední číslo časopisu Ergo přineslo dva rozsáhlejší příspěvky věnované různým aspektům transferu znalostí v mezinárodním srovnání. První se věnuje patentové aktivitě českých výzkumných organizací, druhý upozorňuje na omezené vazby mezi vysokými školami a podniky a nízký podíl výdajů podnikového sektoru na vysokoškolský výzkum a vývoj.

6. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Dům zahraniční spolupráce vydal brožuru pro propagaci výzkumných výsledků Programu KONTAKT II (LH) v období 2011 až 2017. Brožura obsahuje příklady významných výzkumných výsledků získaných díky podpoře programu.

5. 1. 2017

MŠMT

Upozorňujeme všechny zadavatele veřejných zakázek, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na rok 2017 vzdělávací program, jehož cílem je posílit odbornost a informovanost mezi uživateli zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zprovoznilo od 1. 1. 2017 v souladu s §93a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů. 

2. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vydává již po patnácté publikaci Survival Kit pro Jižní Moravu. Za dobu své existence se stala užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje. Současně je inspirací pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí.

31. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

V současné době existuje kolem 60 procent pacientů s diagnostikovanou neplodností, u nichž příčiny tohoto stavu neznáme. Cestu ke správné diagnóze a následně i terapii těchto problémů nedávno naznačila práce Kateřiny Hortové a jejích kolegů z týmu Reprodukční biologie, který pracuje v BIOCEVu. Článek, který popisuje dynamiku proteinu CD46 a β1 integrinu na spermii před fúzí s vajíčkem, vyšel nedávno v časopise Scientific Reports.

27. 12. 2016

Univerzita Karlova

Druhý ročník Business Research Fora Masarykovy univerzity je největší akcí prezentující výsledky vědy a výzkumu na MU. Formou veletrhu zájemce seznámí s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Součástí programu jsou i prezentace vědeckých týmů a tematické diskusní sekce.

25. 12. 2016

CTT MU

Podle poslední zprávy Evropské komise jsou v Česku vědci z Masarykovy univerzity nejúspěšnější v získávání peněz z evropského programu Horizont 2020, který je určený na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce. Do poloviny letošního roku uspělo 25 projektů, na jejichž přípravě se podíleli. Celková částka získaná v těchto projektech přesahuje 10 milionů eur.

24. 12. 2016

MUNI