facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Unikátní detektory vyvinuté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) se v pátek 5. července 2019 vydaly na cestu na oběžnou dráhu Země. Jsou umístěné v modulu, který společně připravila FJFI, společnost esc Aerospace a Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF).

6. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Řízením Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest byl dočasně pověřen Patrik Reichl. V agentuře působí již 14 let, posledních 5 let vedl regionální kancelář v Brně. Vystřídal tak Silvanu Jirotkovou, která se nadále bude věnovat již jen agendě náměstkyně ministra průmyslu a obchodu.

4. 7. 2019

CzechInvest

V úterý 1. října 2019 proběhne v refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostní předání Ceny předsedkyně Grantové agentury České republiky.

4. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Rektoři pěti českých veřejných vysokých škol včera v Císařském sále Karolina podepsali Chartu Asociace výzkumných univerzit ČR. Chtějí tak zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci.

3. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Zástupce ředitele pro strategii Jihomoravského inovačního centra (JIC) David Uhlíř se stal novým prezidentem sítě evropských inovačních center European Business and Innovation Center Network (EBN). Rozhodlo o tom hlasování správní rady, které tvoří zástupci více než dvou set členských organizací z celé Evropy.

2. 7. 2019

JIC

Cílem Středočeského programu mobility, pro excelentní výzkum, inovace a technologie, který nedávno schválili zastupitelé kraje, je příliv špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí, včetně českých vědců působících momentálně jinde než v ČR, do výzkumných center ve Středočeském kraji. Program počítá s náklady přes 41 milionů korun a jeho výsledkem by mělo být přilákání až třiceti špičkových vědců.

2. 7. 2019

SIC

Čtyři přední čeští vědci ve čtvrtek 27. června převzali z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové čestné medaile Akademie věd. Oceněnými jsou imunolog Václav Hořejší, fyzikální chemik Pavel Kratochvíl, fyziolog Jaroslav Kuneš a fyzik pevných látek Vladimír Nekvasil.

1. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Již tradičně se na půdě České zemědělské univerzity v Praze bude 10. září 2019 konat Národní informační den k novým výzvám v programu Horizont 2020. Zaměří se zejména na témata zemědělství, udržitelného využívání zdrojů a ochrany klimatu.

1. 7. 2019

ČZU

Profesor Kamil Musílek z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové byl oceněn jako první Čech cenou Young Medicinal Chemist in Academia, kterou každoročně uděluje European Federation for Medicinal Chemistry.

30. 6. 2019

Univerzita Hradec Králové

V roce 2021 dosedne na Mars první evropské planetární vozítko. Jeho přistávací platforma ponese český vědecký přístroj, který má v paměti 11 zvukových nahrávek. Jedna z nich bude odvysílána zpět k Zemi – ta, která do okamžiku přistání sondy ExoMars na povrchu rudé planety získá nejvíce hlasů.

29. 6. 2019

Akademie věd ČR