facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické agentury ČR se dohodli na prohloubení spolupráce. Více chce Svaz průmyslu spolupracovat i s celým Týmem Česko, kam TA ČR patří, a který podporuje české firmy v rozvoji podnikání a v expanzi na zahraničí trhy.

24. 2. 2019

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Biologické centrum Akademie věd ČR se zařadilo mezi první výzkumné instituce v České republice, které získaly prestižní evropský certifikát HR Excellence in Research Award. Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným pracovištím jako značku kvalitního řízení lidských zdrojů, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručuje profesionální, přátelské a etické pracovní prostředí.

23. 2. 2019

Biologické centrum AV ČR

Za velkého zájmu vědecké komunity a klíčových agentur probíhá ve výzkumném centrum ELI Beamlines dvoudenní akce s názvem Dialog USA-ELI. Hlavním cílem setkání je navázat na dosavadní výbornou spolupráci při budování celosvětově unikátních výzkumných center ELI a identifikovat možnosti další spolupráce s ELI jak na úrovni výzkumných institucí a univerzit, tak na vládní úrovni.

22. 2. 2019

ELI Beamlines

„Olomoucká věda 2019“ je podtitul letošního přednáškového cyklu Současná chemie, který již po čtrnácté na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci organizuje jeden z nejcitovanějších světových chemiků a nositel České hlavy 2008 Pavel Hobza.

22. 2. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 6. března 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát HR Award.

22. 2. 2019

JIC

Týden mozku 2019 je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Jednadvacátý ročník pořádá Akademie věd ČR letos v termínu od 11. do 17. března.

21. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Ake s názvem Brno Space Days 2019 představí na začátku března pestrou škálu aktivit pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se mohou těšit na semináře, přednášky pro veřejnost, hackaton i filmový festival. V rámci téměř desetidenního programu proběhne také seminář ECMWF AND Copernicus: Weather, Climate & Atmosphere from Space.

19. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Podruhé udělila Masarykova univerzita v českém kontextu výjimečný grant s názvem Muni Award in Science and Humanities. Jeho nositelem se na následujících pět let stane britský expert v oblasti dějin umění Matthew Rampley, který od 1. dubna přechází do Brna na plný úvazek z University of Birmingham.

18. 2. 2019

Masarykova univerzita

Akademický senát Univerzity Palackého schválil záměr integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu, který má propojit stávající tři vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty a jehož partnerem by se stal Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR a Fakultní nemocnice Olomouc.

15. 2. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Novinky ze světa vědy a program pro celou rodinu připravila olomoucká Pevnost poznání na víkend 16. a 17. února 2019. Organizátoři lákají na program s valentinskou tématikou. Návštěvníci se mohou těšit na projekci filmů, chemickou laboratoř i historickou výstavu.

15. 2. 2019

Vědavýzkum.cz